Szkolenia i rozwój

Program rozwoju menedżerów

Szkolenia i rozwój

modele rozwoju człowieka dorosłego, stadia i kryzysy

12 wątków tematycznych

Whitefox realizuje 12 szkoleń podstawowych. Każde z nich jest dla nas wątkiem tematycznym, który swoim zakresem obejmuje szeroką i zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i technologie z danego obszaru. Dla każdego z tematów dobraliśmy metody i ćwiczenia, których skuteczność została rzetelnie zweryfikowana w badaniach empirycznych i praktyce biznesowej. Wybieramy tylko te rozwiązania, których rezultaty można policzyć i precyzyjnie skwantyfikować.

System kodowania wypowiedzi oraz system kodowania ekspresji twarzy „przekłada myśli i emocje naszych Klientów na matematykę”, która zmienia ich rozumienie siebie, innych i świata, w którym realizują swój biznes.
Uważność i precyzja

Obietnicą, którą Państwu składamy jest utrzymanie, we wszystkich naszych działaniach rozwojowych, maksymalnej precyzji i uważności. Naszym zdaniem większość ludzi dorosłych zmienia swoje przekonania, postawy i zachowania w sytuacji, gdy skutkiem przyjmowanej logiki działania są straty, niepowodzenia i problemy. Powiązanie stylu działania, z jego nieodłącznymi konsekwencjami wymaga jednak precyzyjnej i skwantyfikowanej informacji zwrotnej. W innym wypadku, nie jest jasne, co z czego wynika.

„Liczymy słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne, liczymy ruchy mięśni twarzy” – wiedza, którą czerpiemy z tego doświadczenia, pomaga naszym Klientom osiągać ważne dla nich cele rozwojowe i biznesowe.
Programy rozwojowe

Naszą podstawową formą działalności jest realizacja złożonych programów rozwojowych. Współpracę rozpoczynamy od określenia profilu kompetencji, który będzie weryfikowany i rozwijany w czasie programu. Następnie wykonujemy sesje Development Center, aby każdemu z uczestników przygotować raport indywidualny z zapisem kluczowych form wypowiedzi i preferowanych reakcji emocjonalnych. Po zakończeniu sesji informacji zwrotnych przechodzimy do treningu zachowań. Raporty indywidualne przekazujemy wyłącznie osobom, których one dotyczą. Raport zbiorczy ma charakter anonimowy i uniemożliwia identyfikację poszczególnych pracowników.

Poniżej przedstawiamy jeden z wykorzystywanych przez nas schematów rozwojowych. Przedmiotem doskonalenia mogą być dowolne umiejętności z 12 wiązek tematycznych. W sytuacji kiedy grupa badana działa w wyjątkowym kontekście, który uniemożliwia zastosowanie standardowych skal i ćwiczeń Whitefox, cały program i wszystkie narzędzia dostosowujemy do specyfiki działania poszczególnych osób.

Przykładowy schemat programu rozwojowego Whitefox:

Od parafrazy do mechaniki macierzowej Heisenberga

W czasie realizowanych działań rozwojowych uczmy rzeczy najprostszych, takich jak zadawanie pytań otwartych czy parafrazowanie wypowiedzi rozmówcy. Umiejętności te, choć technicznie nikomu nie sprawiają żadnej trudności (każdy potrafi zadać pytanie od słów: co, jak, kiedy, gdzie i niemal każdy potrafi powtórzyć to, co przed chwilą usłyszał), w praktyce wymagają szczególnej uważności i treningu. Aby uporać się z umysłem, który „za dużo myśli” lub „za dużo pracuje” zmuszeni jesteśmy odwoływać się do modeli, teorii i abstrakcji.

Wyjście poza to, co przyjmujemy za pewnik i oczywistość buduje motywację do słuchania i poznawania.

Mechanika macierzowa Heisenberga została na początku przez wielu odrzucona – zakładała coś niepokojącego – coś, co przekraczało wyobraźnię – coś co burzyło fundamenty. Co oznacza rzeczywistości, w której nie istnieje „miejsce” jakie potrafimy sobie uzmysłowić? Czym „jest” świat, do którego dostajemy się za pomocą liczb i równań? Jak może „nie być” czegoś tak oczywistego jak przestrzeń 3D, która przenika niemal każde pojęcie, którego używamy?

Część uczestników naszych szkoleń nie przestanie nieustannie mówić i przerywać innym lub uparcie milczeć lub kontrolować wszystkiego dookoła, dopóki nie rozprawi się ze swoimi podstawowymi założeniami. Whitefox specjalizuje się w pracy z osobami, które zbyt dużo wiedzą lub zbyt dużo pracują, choć niekoniecznie oczywiście martwią się ustaleniami Heisenberga.

W celu uzyskania dedykowanej dla Państwa firmy oferty dotyczącej szkoleń lub programów rozwojowych prosimy o kontakt telefoniczny (58 739 63 31) lub mailowy (biuro@whitefox.pl).