Współpraca w zespole

Święty spokój od problemów ludzkich

Współpraca w zespole

przyszłość i cele, testowanie rozwiązań, motywacja i zaangażowanie

Kontekst

Nasze szkolenie z zakresu współpracy w zespole realizujemy najczęściej w następujących sytuacjach:

  • Dystans i izolacja. Współpraca między różnymi strukturami organizacyjnymi firmy wiąże się z konieczności z napięciami wynikającymi z przyjmowania różnych perspektyw i odmiennych logik działania. Liderzy poszczególnych obszarów tworzą niekiedy własne "księstwa" – dążą do dominacji nad innymi, ograniczają dostęp do informacji, bronią interesów swojego działu narażając firmę na ryzyko i straty. Celem naszych zajęć w takiej sytuacji jest zbudowanie wspólnej narracji, o tym co jest najważniejsze dla firmy oraz wytrenowanie umiejętności, które pozwalają mówić o celach, przyszłości i rozwiązaniach.
  • Konflikt. Czasami napięcia i nieporozumienia pojawiają się w ramach jednego zespołu, w którym tworzą się wrogo do siebie nastawione frakcje i podgrupy. Komunikacja zorientowana jest na mówieniu o problemach, ich przyczynach oraz komentowaniu nieakceptowanych zachowań współpracowników. Pojawiają się pretensje i oskarżenia. W skrajnej sytuacji liderzy poszczególnych "kółek" dążą do usunięcia z zespołu osoby/osób, z którymi się nie zgadzają. W czasie szkolenia pomagamy w zrozumieniu celów i potrzeb innych – doskonalimy umiejętności słuchania i dążenia do rezultatów. Umożliwiamy nazwanie "w bezpieczny sposób" zachowań, które niszczą współpracę i komunikację w zespole.
  • Nowy zespół. Poważne zmiany w składzie zespołu lub powołanie nowej struktury organizacyjnej uruchamia pełny cykl procesu grupowego. Zespół przechodzi najczęściej przez następujące fazy: 1. F. Orientacyjna – Na czym polegają zadania, które mamy wykonać? Jaka będzie moja rola w tej sytuacji? 2. F. Konfliktu – Na czym mi zależy? Na co się nie zgodzę? Kto i w jakim zakresie podejmuje ważne dla mnie decyzje? 3. F. Współpracy – Jakie mamy zasoby i możliwości? Jakie są pomysły i rozwiązania? Co robić, aby uwzględniać najważniejsze dla poszczególnych osób potrzeby i wartości? W czasie zajęć doskonalimy umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla budowania motywacji i zaangażowania w takiej sytuacji.
  • Integracja. Czasami szkolenie z zakresu współpracy w zespole nie wiąże się z żadnym napięciem lub konfliktem. Najważniejsza staje się wspólna zabawa i integracja. W takich sytuacjach zamieniamy się w kabaret. Przedmiotem żartów są wspólne dziwactwa, które przejawiamy w miejscu pracy. Śmiejemy się z naszego narcyzmu, paranoi, natręctw i głupoty. Zakres treningu konkretnych kompetencji w tej wersji szkolenia zostaje ograniczony zgodnie z Państwa wytycznymi.
Program

Jesteśmy pod wrażeniem osób, które prezentują postawę: “ja jestem ok. i Ty jesteś ok.” Potrafią one tworzyć zespoły, w których energia skoncentrowana jest na osiąganiu stawianych celów i nie jest tracona na walkę z innymi i obronę swojej pozycji. Destrukcyjnie na funkcjonowanie zespołu wpływają osoby, które uruchamiają grę pt. “jestem lepszy niż inni i muszę to udowodnić.” W trakcie szkolenia wykonujemy ćwiczenia, które pokazują schematy różnych gier psychologicznych oraz uczymy sposobów na ich zatrzymanie i przerwanie. Stawiamy sobie cel, aby po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy potrafili w większym stopniu funkcjonować w zespołach z założeniem: “jestem inny (nie lepszy/gorszy) – bez moich współpracowników nie osiągnę zakładanych celów”.

Wybrane zagadnienia:

  • Krótka historia zespołu. Opowiadania na temat przeszłości oraz wspólne rozumienie zdarzeń, które miały kluczowy wpływ na ukształtowanie zespołu w istotny sposób wpływa na efektywność współpracy. W tej części szkolenia pomagamy uczestnikom w usłyszeniu historii opowiadanych przez współpracowników bez ich natychmiastowego oceniania i komentowania.
  • Przeszłość vs Przyszłość. Zbytnia koncentracja na przeszłych wydarzeniach utrudnia najczęściej formułowanie celów i poszukiwanie rozwiązań. Za pomocą tego, co mówimy chcemy w takich sytuacjach ustalić kto miał i ma rację – nasz język służy do budowania abstrakcyjnych uzasadnień i usprawiedliwień – przestaje być narzędziem osiągania celów. W trakcie zajęć ćwiczymy z uczestnikami te wyrażenia i konstrukcje gramatyczne, które przywracają językowi jego pierwotny, praktyczny charakter. Najważniejszym pytaniem staje się pytanie o wspólne cele i wspólną przyszłość.
  • Wyjątki od problemów. Opowiadane przez zespół historie bywają zdominowane przez negatywne zdarzenia i doświadczenia. W sytuacji napięcia, nieporozumień i konfliktu uwaga koncentruje się na błędach, porażkach i „winnych”. Naszym celem w takiej sytuacji jest budowanie „historii złożonej” – tj. takiej w której wypowiedziane i podkreślone zostają także te doświadczenia, które świadczyły o sile zespołu, dobrej współpracy, wartości i kompetencjach poszczególnych osób. Te tzw. wyjątki są kapitałem i fundamentem danego zespołu – to one często warunkują jego przetrwanie.
  • Formułowanie i testowanie rozwiązań. Jak skupić uwagę innych na tym, co mamy osiągnąć? Jak spowodować, żeby współpracownicy mogli i chcieli formułować pomysły i mówili do mnie o swoich spostrzeżeniach? Co zrobić, żeby uważniej mnie słuchali? Jak wreszcie w konstruktywny sposób odwieść kogoś od realizacji nierozsądnego pomysłu? Naszym zdaniem ogromne znaczenie mają tutaj nawyki językowe – jeżeli nasz język zbudowany jest wokół oceniania, krytyki i rywalizacji współpraca będzie trudna, czasami niemożliwa. W czasie zajęć podpowiadamy słowa i wyrażenia, które ukierunkowują na słuchanie, rozumienie i wspólne budowanie rozwiązań.
  • Uczucia i emocje. To, co „przeżywamy” współpracując z innymi stanowi często ogromne wyzwanie dla nas i dla innych. Nasze nieopanowane złości, lęki i smutki odbierają energię i motywację do pracy nam samym i naszym współpracownikom. Z tej perspektywy przeżywanie radości i satysfakcji ma decydujący wpływ na losy zespołu i firmy. W jaki sposób odbieramy uczucia i emocje innych? Co z nimi robimy? Jak traktujemy własne przeżycia? W trakcie zajęć poświęcamy emocjom dużo uwagi – to one wielokrotnie odgrywają ważniejszą rolę niż nasze „chłodne” myślenie i kalkulacje.
Metody

W czasie szkolenia wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Analiza wypowiedzi

System Kodowania Wypowiedzi Whitefox powstał na podstawie analizy ponad 3000 transkrypcji nagranych w czasie sesji AC/DC ćwiczeń i symulacji.  Obejmuje 152 formy językowe. Niemal wszystkie z nich mają wpływ na efektywność współpracy. Zakres i treść ćwiczonych wyrażeń i konstrukcji gramatycznych dostosowujemy do grupy z którą pracujemy. Z naszych doświadczeń wynika, że zespoły i firmy mówią „różnymi” językami – to co dla jednych jest nawykiem i zwyczajem u innych wymaga ćwiczenia i treningu. Zadania i materiały szkoleniowe Whitefox z założenia umożliwiają dostosowanie zakresu i treści zajęć do potrzeb i oczekiwań grupy.   

Analiza ekspresji mimicznych

W trakcie szkolenia uczymy precyzyjnego rozpoznawania 7 emocji podstawowych (radości, smutku, lęku, gniewu, zaskoczenia, pogardy i wstrętu). Trening ten pogłębia rozumienie stanów emocjonalnych innych ludzi i pozwala na szybsze i trafniejsze zauważanie ważnych dla nich potrzeb i wartości. Do ćwiczeń wykorzystujemy program komputerowy wspierający uczenie się ruchów twarzy charakterystycznych dla każdej z emocji.

Psychologiczne modele rozwoju człowieka dorosłego

To w jaki sposób współpracujemy z innymi zależy w dużym stopniu od naszej ogólnej logiki działania. W trakcie szkolenia przedstawiamy klasyczne modele rozwoju ludzi dorosłych, pomagamy w zrozumieniu ograniczeń preferowanych postaw i zachowań, przedstawiamy formy językowe i praktyki charakterystyczne dla 15% najbardziej efektywnych i odpornych psychicznie osób. Omawiamy poszczególne etapy rozwojowe i dzielące je kryzysy.   

Trening zachowań

Szkolenie ma charakter praktyczny. Część wykładowa ograniczona jest do minimum. Nie posługujemy się slajdami. Zajęcia polegają niemal wyłącznie na wykonywaniu ćwiczeń i symulacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *