Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Zespół konsultanów

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów przesyłamy w formie CV razem z ofertą.
Adam Miniatorski
Ukończył filozofię i psychologię. Doświadczenie zawodowe: Profirma grupa Asseco (dyrektor merytoryczny). Specjalizacja: AC/DC, psychologia rozwoju człowieka dorosłego, leadership, modele kompetencji, strategie personalne.
Konsultant / założyciel
Ewa Ziarkowska - Hordyj
Ukończyła psychologię. Doświadczenie zawodowe: Profirma grupa Asseco (konsultant – asesor), Whitefox (konsultant – asesor). Specjalizacja: AC/DC, treningi dla menedżerów i przedstawicieli handlowych, doradztwo personalne.
Konsultant / założyciel
Aleksandra Miniatorska
Ukończyła psychologię i AWF. Doświadczenie zawodowe: Hearthill (właściciel), Whitefox (konsultant, terapeuta). Specjalizacja: AC/DC, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (II stopień), terapia narracyjna, trening kompetencji.
Konsultant / terapeuta (Trójmiasto)
Krzysztof Sobczak
Doktor nauk medycznych, magister filozofii. Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Zakładzie Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja: AC/DC, trening kompetencji, badania komunikacji z pacjentem.
Konsultant
Ewa Radomska
Ukończyła psychologię (kliniczna). Doświadczenie zawodowe: Whitefox (konsultant). Specjalizacja: AC/DC, trening kompetencji osobistych i społecznych, mediacje, szkolenia i warsztaty dla personelu medycznego.
Konsultant
Ewa Ziarkowska
Ukończyła psychologię. Doświadczenie zawodowe: Profirma grupa Asseco (konsultant – asesor), Whitefox (konsultant – asesor). Specjalizacja: AC/DC, treningi dla menedżerów i przedstawicieli handlowych, doradztwo personalne.
Konsultant
Aleksandra Miniatorska
Ukończyła psychologię i AWF. Doświadczenie zawodowe: Hearthill (właściciel), Whitefox (konsultant, terapeuta). Specjalizacja: AC/DC, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (II stopień), terapia narracyjna, trening kompetencji.
Konsultant / terapeuta (Trójmiasto)
Małgorzata Grabarska
Ukończyła psychologię i telekomunikację (Politechnika Poznańska). Doświadczenie zawodowe: Orange (wicedyrektor Pionu Techniki), Philips Lighting (Menedżer Projektu). Specjalizacja: AC/DC, trening kompetencji, uważność.
Konsultant / terapeuta (Piła)
Krzysztof Sobczak
Doktor nauk medycznych, magister filozofii. Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Zakładzie Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja: AC/DC, trening kompetencji, badania komunikacji z pacjentem.
Konsultant
Ewa Radomska
Ukończyła psychologię (kliniczna). Doświadczenie zawodowe: Whitefox (konsultant). Specjalizacja: AC/DC, trening kompetencji osobistych i społecznych, mediacje, szkolenia i warsztaty dla personelu medycznego.
Konsultant
Doświadczenie konsultantów

Referencje zespołu

W wymienionych projektach konsultanci Whitefox pełnili rolę kierowników projektów i/lub kluczowych ekspertów.
 >

Aber. Szkolenia. Szkolenia dla menedżerów i kadry zarządzającej z zakresu przywództwa, rozwiązywania konfliktów i kierowania zespołem, trening umiejętności budowania rozwiązań, pracy z celem, współpracy w zespole, budowania zespołu.

 >

Akademia Leona Koźmińskiego. Wykłady. Wykłady z zakresu wykorzystania platform IT w zarządzaniu personelem z perspektywy: opisów stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji, wdrożenia pracownika, oceny okresowej i 360, motywowania i wynagradzania.

Asseco Poland. Projekty doradczo-szkoleniowe. Opracowanie modelu kompetencji miękkich i twardych, weryfikacja procedury oceny 180 i 360, przygotowanie opisów stanowisk pracy, program rozwoju sił sprzedaży i Development Center, wdrożenie platformy HRM.

 >

ATC Cargo. Testy kompetencji. Badanie potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem testów kompetencji, warsztat dla menedżerów z zakresu modelu rozwoju lidera i umiejętności przywódczych, trening umiejętności budowania rozwiązań.

AVIKO. Model kompetencji. Opracowanie modelu kompetencji z zakresu sprzedaży dla CCE (wdrożenia międzynarodowej platformy HRM w tym obszarze). Dedykowane programy rozwojowe. Development Center dla kadry zarządzającej oraz sił handlowych. Treningi z zakresu kompetencji kierowniczych.

Avon. Szkolenia. Trening kreatywności w oparciu o techniki i metody Edwarda de Bono, trening budowania zespołów z uwzględnieniem indywidualnego profilu osobowościowego, preferowanej roli zespołowej, dynamiki procesu grupowego.

Bioway.  Szkolenia. Szkolenia z umiejętności komunikacji, sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta w zakresie: nawiązywanie kontaktu, rozpoznawanie potrzeb, radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta, współpracy w zespole.

 >

Buster. Dedykowany projekt doradczo-szkoleniowy. Szkolenia, warsztaty i Development Center dla Zarządu, menedżerów i sił handlowych (pod kątem eksportu), szkolenia dla pracowników administracji i pracowników liniowych, opracowanie strategii marketingowej, opracowanie systemu wynagrodzeń.

 >

Centrum Medyczne Sanitas. Kapitał Ludzki. Pozyskanie funduszy EFS na realizację szkoleń miękkich i doradztwa indywidualnego dla kadry zarządzającej, lekarzy, specjalistów ds. obsługi pacjenta, pielęgniarek oraz na doradztwo marketingowe w konkursie 8.1.1.

 >

Centrum Projektów Europejskich. Development Center. Opracowanie skal obserwacyjnych i ćwiczeń DC, badanie Development Center dla 400 osób (kierowników, doradców klienta, specjalistów), wdrożenie platformy HRM (ocena 180, 360, testy kompetencji).

 >

Centrum Projektów Europejskich. Metaanaliza. Metaanaliza efektywności Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Analiza związków i zależności dla ponad 140 czynników wpływu (integracja kilkunastu badań), Sformułowanie rekomendacji rozwojowych.

Cyfrowe.pl. Dedykowany projekt doradczo-szkoleniowy. Szkolenia menedżerskie i handlowe, w tym z zakresu sprzedaży strategicznej dla kadry zarządzającej, opracowanie strategii personalnej, opisów stanowisk pracy, ścieżek kariery, systemu wynagrodzeń, wdrożenie modelu kompetencji.

 >

DKS. Rosyjskie Puzzle. Szkolenie dla menedżerów z zakresu: technik sprzedaży strategicznej w obszarze B2B i B2G, umiejętności oceny i weryfikacji wartości szans sprzedaży, technik negocjacyjnych, technik sprzedaży bezpośredniej.

Enea S.A. Model kompetencji. Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu budowy oraz stosowania modeli kompetencyjnych (struktura: wskaźniki, poziomy, język opisu, skale obserwacyjne; zastosowanie: rekrutacja, wdrożenie, rozwój, ocena, motywowanie, awansowanie)

EBV Elektronik. Szkolenia. Trening poznawczo-behawioralny dla menedżerów i handlowców biur regionalnych EBV Elektronik Polska z zakresu sprzedaży strategicznej B2B, negocjowania, budowania rozwiązań i komunikacji z klientem.

Euro RTV AGD. Testy, Ocena 360. Ocena 360 dla regionalnych dyrektorów sprzedaży: współtworzenie kryteriów oceny i skal obserwacyjnych, nadzór i koordynacja badania, udzielenie informacji zwrotnej, testy kompetencji z wykorzystaniem systemu HRM.

Exatel S.A. Model kompetencji. Opracowanie modelu kompetencji (katalog, definicje, wskaźniki, opis poziomów przyswojenia), profil kompetencyjnych (zarządczych, menedżerskich, specjalistycznych) oraz narzędzi oceny (skale obserwacyjne oraz testy umiejętności)

Falck Medycyna. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla pracowników medycznych (rejestratorek, pielęgniarek, pracowników call-center) – trening poznawczo-behawioralny z zakresu komunikacji i obsługi pacjenta oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Falck Medycyna. Dedykowane programy rozwojowe. Development Center dla Zarządu, menedżerów placówek medycznych i przedstawicieli handlowych. Treningi poznawczo-behawioralne z zakresu zarządzania strategicznego, kierowania zespołami oraz sprzedaży B2B.

Flextronics. Akademia lidera. Współtworzenie i realizacja akademii lidera dla 400 kierowników, warsztaty dla pracowników działu personalnego i menedżerów, opracowanie kluczowych założeń programu, współtworzenie ćwiczeń do badania Development Centre.

Fundacja Gospodarcza. Projekt innowacyjny. Wspólne opracowanie koncepcji projektu Akademii Handlowej (projekt uzyskał dofinansowanie), przygotowanie modelu kompetencji twardych, opracowanie ćwiczeń Development Center do badania kompetencji ICT.

Gaspol S.A. Projekt szkoleniowy, Platforma HRM. Opracowanie założeń i realizacja akademii handlowej: warsztat dla menedżerów sprzedaży, trening behawioralny, Development Center dla uczestników programu, dostosowanie i wdrożenie platformy HRM i LMS.

Fundacja Gospodarcza. Development Center. Development Center dla handlowców i sprzedawców. Opracowanie 120 raportów indywidualnych i udzielenie informacji zwrotnej. Przygotowanie raportu podsumowującego prace projektowe i uzyskane rezultaty.

 >

GBS Barlinek. Szkolenia. Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji: trening behawioralny umiejętności nawiązywania relacji, rozpoznawania potrzeb klienta, formułowania oferty, radzenia sobie z obiekcjami i konfliktem, finalizowania sprzedaży.

 >

Gdańskie Centrum Zdrowia. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla pracowników medycznych (rejestratorek, pielęgniarek, lekarzy) – trening poznawczo-behawioralny z zakresu komunikacji i obsługi pacjenta oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Gemalto. Development Center. Opracowanie skal obserwacyjnych i ćwiczeń DC, przygotowanie raportu zbiorczego i rekomendacji rozwojowych. Badanie Development Center dla kadry menedżerskiej z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich.

 >

Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Projekt doradczy. Opracowanie testów kompetencji i narzędzi wywiadu, szkolenie dla przedstawicieli komisji regionalnych z zakresu wykorzystania pytań behawioralnych, opracowanie raportów zbiorczych w procesie rekrutacji na stanowisko inspektora.

 >

Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Akademia rekrutera (edycje: 2014 oraz 2017). Szkolenia dla menedżerów i pracowników kadr z zakresu wywiadu behawioralnego, opracowanie i wdrożenie pytań rekrutacyjnych, ćwiczeń Assessment Centre, testów kompetencji, superwizja symulacji rozmów selekcyjnych.

HB Reavis Poland Sp. z o.o. Development Center.  Opracowanie skal obserwacyjnych i ćwiczeń DC, badanie Development Center (sesja obserwacyjna, sesje informacji zwrotnych) dla zarządu i kadry menedżerskiej z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich.

 >

Innowacyjne Pomorze. Warsztaty marketingowe. 350h warsztatów marketingowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (budowanie segmentacji rynku, analiza konkurencji, analiza trendów, analiza SWOT, opracowanie strategii komunikacji dla 30 firm).

Jaan Automotive Glass. Model kompetencji. Doradztwo w procesie wdrożenia zarządzania przez kompetencje, warsztat dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa z zakresu: budowania profili kompetencyjnych oraz stosowania narzędzi modelu kompetencji.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt szkoleniowy. Szkolenia dla specjalistów i naczelników z zakresu radzenia sobie ze stresem: trening organizacji pracy własnej, budowania rozwiązań w sytuacji konfliktu, radzenia sobie z wyczerpaniem i wypaleniem zawodowym.

Kancelaria Prezydeneta Rzeczypospolitej Polskiej. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla dyrektorów i menedżerów Kancelarii z zakresu kompetencji kierowniczych. Treningi poznawczo-behawioralne: zarządzanie przez cele, budowanie rozwiązań, kierowanie zespołem, zarządzanie strategiczne.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Akademia asesora. Akademia asesora (2 edycje) – opracowanie i weryfikacja narzędzi AC/DC, szkolenie przygotowujące asesorów z urzędów centralnych do Assesment Center na stanowiska dyrektorów generalnych i dyrektorów w służbie cywilnej.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Trening behawioralny. Trening poznawczo-behawioralny z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich oraz Development Center dla słuchaczy XXVI, XXVII i XVIII promocji KSAP, trening umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego.

 >

Kia Marvel. Dedykowany projekt doradczo-szkoleniowy. Szkolenia i warsztaty dla Zarządu i menedżerów, Development Center dla menedżerów, handlowców i pracowników serwisu, trening z zakresu sprzedaży bezpośredniej, obsługi klienta i strategicznej sprzedaży flotowej.

 >

LaFemme S.A. Szkolenie. Szkolenie i warsztat dla menedżerów i specjalistów z zakresu marketingu B2B i B2C: budowanie segmentacji rynku, analiza konkurencji, analiza trendów w schemacie PEST, analiza SWOT, strategia komunikacji z rynkiem.

Małopolski Urząd Wojewódzki. Akademia Asesora (4 asesorów). Trening umiejętności oceny, pisania raportów, udzielania informacji zwrotnej. Superwizja symulacji oceny. Przekazanie licencji na skale obserwacyjne, ćwiczenia AC/DC, narzędzia wywiadu.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Akademia Asesora (3 asesorów). Trening umiejętności oceny, pisania raportów, udzielania informacji zwrotnej. Superwizja symulacji oceny. Przekazanie licencji na skale obserwacyjne, ćwiczenia AC/DC, narzędzia wywiadu.

Medicover. Projekt doradczy. Badanie efektywności szkoleń dla menedżerów i sprzedawców, nadzór na przygotowaniem testów kompetencji, realizacja badania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem platformy HRM, opracowanie raportów zbiorczych.

 >

Medos. Szkolenia integracyjne. Realizacja szkoleń dla pracowników administracyjnych całej firmy z zakresu komunikacji, budowania rozwiązań oraz radzenia sobie ze stresem w latach 2019, 2018, 2017. Ćwiczenia: metoda lingwistyczna oraz analiza ekspresji mimicznych.

Medpharma. Dedykowany projekt szkoleniowo-doradczy. Development Center dla pracowników medycznych (rejestratorek, pielęgniarek,  fizjoterapeutów, opiekunów i lekarzy) – trening poznawczo-behawioralny z zakresu obsługi pacjenta i radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Medpharma. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla kadry zarządzającej i menedżerów. Trening poznawczo-behawioralny z zakresu zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Szkolenia i coaching. Coaching dla kadry zarządzającej. Szkolenia z zakresu: zarządzania czasem i organizacji pracy własnej, budowania rozwiązań i zarządzania zespołem, technik radzenia sobie ze stresem wynikającym z roli menedżera.

Ministerstwo Finansów. Projekt szkoleniowy. Szkolenia dla dyrektorów i naczelników z zakresu kompetencji menedżerskich, trening umiejętności zarządzania przez cele i budowania rozwiązań, trening myślenia i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego.

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Projekt Narzędzie do badania kompetencji”. Opracowanie skal obserwacyjnych dla 18 kompetencji w ramach tworzenia narzędzia diagnostycznego dla publicznych służb zatrudnienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Strategia personalna. Opracowanie założeń dla audytu organizacyjnego, nadzór na realizacja badania w systemie HRM, przygotowanie raportu, opracowanie strategii personalnej w zakresie rozwoju pracowników i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Model kompetencji. Opracowanie modelu kompetencji, profili kompetencyjnych i narzędzi oceny (skale obserwacyjne i testy), warsztaty dla kadry zarządzającej Ministerstwa z zakresu budowy i stosowania modeli kompetencyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości. Model kompetencji. Opracowanie modelu kompetencji i narzędzi oceny (skale obserwacyjne i testy), opracowanie procedury oceny okresowej i procedury wykorzystania testu, koordynacja i nadzór nad procesem wdrożenia modelu.

Motorola. Szkolenia. Szkolenia z budowania zespołów z uwzględnieniem indywidualnego profilu temperamentalnego i osobowościowego (EPQR, MBTI), preferowanej roli zespołowej, dynamiki procesu grupowego, technik wywierania wpływu.

Mr Bloom. Warsztaty. Warsztaty dla menedżerów z zakresu budowania zespołu: osobista relacja z historii firmy (uczucia, potrzeby, cele, strategia), budowanie narracji firmowej podkreślające mocne strony zespołu, współpracę i osiągnięcia.

MOWI. Dedykowane programy rozwojowe. Development Center dla menedżerów i liderów z obszaru: HR, R&D, Finansów, Sprzedaży, Obsługi klienta. Treningi poznawczo-behawioralne z zakresu: zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego, sprzedaży B2B.

MOWI. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla menedżerów produkcji (kadra zarządzająca). Treningi poznawczo-behawioralne z zakresu: zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego.

MOWI. Akademia Asesora. Trening umiejętności oceny kompetencji miękkich (weryfikacja postaw, zachowań i logiki wypowiedzi). Superwizja symulacji oceny (sesja testowa). Przekazanie licencji na skale obserwacyjne, ćwiczenia AC/DC oraz narzędzia wywiadu.

Nova Trading. System informatyczny HRM, model kompetencji. Wdrożenie usługi Whitefox app Ocena Okresowa – opracowanie modelu kompetencji miękkich i kompetencji twardych (profile, skale oceny), przeprowadzenie oceny w działach: Magazynu, Centrum Serwisowego, Lasera.

Nowoczesna Firma. Wykłady. Wykłady w ramach programu szkoleniowego „Profesjonalnego Menedżera Kompetencji” zakres: Audyt kompetencji: testy, oceny 180 i 360, wywiad behawioralny, AC/DC, 9 edycji – 144h train the trainers.

NZOZ Jaskółka. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla pracowników medycznych (lekarzy, rejestratorek, pielęgniarek) – trening poznawczo-behawioralny z zakresu komunikacji i obsługi pacjenta oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Doradztwo. Warsztat strategiczny, konsultacje i szkolenie z metodologii badań społecznych wspierające przygotowanie założeń w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego dla perspektywy programowania 2014 – 2020.

 >

Phoenix Pharma. Projekty rozwojowe. Development Center dla kierowników logistyki. Trening poznawczo-behawioralny z zakresu zarządzania zespołem. Szkolenia dla specjalistów z zakresu współpracy w zespole, organizacji pracy i radzenia sobie ze stresem.

Politechnika Gdańska. Wykłady. Wykłady z zakresu zarządzania personelem (studia podyplomowe) – modele kultury organizacyjnej z perspektywy: systemów zarządzania, celów i wyników biznesowych, indywidualnych postaw i przekonań.

Polkomtel. Testy kompetencji. Opracowanie testów kompetencji (struktura testu i raportu indywidualnego, behawioralny charakter pytań i odpowiedzi, walidacja przygotowanego narzędzia w badaniu pilotażowym na platformie HRM.

 >

Pol-mak S.A. Dedykowany projekt doradczo-szkoleniowy. Szkolenia, warsztaty i Development Center dla Zarządu, menedżerów i sił handlowych, szkolenia dla administracji i pracowników liniowych, opracowanie strategii marketingowej, szkolenia i wdrożenie Lean Management 5S.

Pomorski Urząd Wojewódzki. Szkolenia. Szkolenia dla specjalistów i naczelników z zakresu obsługi trudnego klienta i radzenia sobie ze stresem: trening budowania rozwiązań w sytuacji nieporozumień i konfliktu, radzenia sobie z wyczerpaniem i wypaleniem zawodowym.

PZU. Badania kompetencji. Badania kompetencji metodą 180 i testami kompetencji (kilka edycji), opracowanie raportu zbiorczego porównującego wyniki w kompetencjach i efektywności w kolejnych latach dla ponad 300 pracowników.

Satel. Szkolenie. Szkolenie dla kadry menedżerskiej  z zakresu współpracy w zespole i współpracy wewnątrzfirmowej, komunikacji, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego i przywództwa.

 >

Seko. Dedykowany program rozwojowy. Development Center dla kadry zarządzającej i menedżerów. Trening poznawczo-behawioralny z zakresu zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego.

 >

Seko. Warsztaty marketingowe. Warsztaty marketingowe dla kadry menedżerskiej: budowanie segmentacji rynku, analiza konkurencji, analiza trendów, analiza SWOT, strategia komunikacji z wprowadzeniem do badań focusowych i analizy ilościowej.

Senat RP. Szkolenie. Szkolenie mentoringowe Train the trainers dla działu stenogramów z zakresu: formułowania kontraktów rozwojowych, oceny pracy, budowania rozwiązań w sytuacji konfliktów i trudności, motywowania oraz korygowania postaw i zachowań.

Senat RP – Kancelaria Parlamentu Gruzji. Doradztwo, warsztaty. Doradztwo w zakresie zarządzania systemami personalnymi (opisy stanowisk pracy, profile kompetencji, ocena okresowa 180, ocena 360, testy kompetencji, AC/DC, HRM), trening umiejętności budowania rozwiązań.

Sheraton. Szkolenia. Szkolenia z zakresu analizy marketingowej z wykorzystaniem Microsoft Excel: analiza potrzeb klienta na podstawie ankiet badania satysfakcji i danych administracyjnych o kliencie, analiza konkurencji, studium przypadku.

Szpital Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dedykowane programy rozwojoweDevelopment Center dla zarządu oraz kluczowych grup menedżerów. Treningi poznawczo-behawioralne z zakresu zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Dedykowane programy rozwojoweDevelopment Center dla zarządu oraz kluczowych grup menedżerów. Treningi poznawczo-behawioralne z zakresu zarządzania przez cele, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego.

 >

Śląski Urząd Wojewódzki. Akademia Asesora (5 asesorów). Trening umiejętności oceny, pisania raportów, udzielania informacji zwrotnej. Superwizja symulacji oceny. Przekazanie licencji na skale obserwacyjne, ćwiczenia AC/DC, narzędzia wywiadu.

Techdata. Projekt doradczy. Opracowanie testów kompetencji sprzedażowych dla 11 krajów Europy Zachodniej, realizacja projektu sukcesji dla dyrektorów zarządzających Europy (opracowanie skal obserwacyjnych do tego procesu), wdrożenie platformy HRM.

Tens. Projekt szkoleniowo-doradczy. Audyt Human Performance Improvement, opracowanie i wdrożenie modelu kompetencji, opracowanie ścieżek rozwoju, wdrożenie systemu HRM, szkolenia dla menedżerów i Zarządu, Development Center dla kadry menedżerskiej.

T-komp. Kapitał ludzki. Pozyskanie funduszy EFS na realizację szkoleń dla kadry zarządzającej, handlowców i specjalistów w konkursie 8.1.1, analiza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie wniosku, szkolenie dla kadry zarządzającej.

T-mobile. Model kompetencji. Weryfikacja modelu kompetencji – wskaźników behawioralnych i treści skal obserwacyjnych, warsztat dla pracowników działu personalnego, Development Center dla kluczowych ekspertów i menedżerów.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. Rosyjskie puzzle, Development Center. Szkolenie Train the trainers. Development Center z komunikacji, budowania rozwiązań i mentoringu oraz trening poznawczo-behawioralny z zakresu sprzedaży strategicznej B2B dla trenerów wewnętrznych.

Uniwersytet Jana Pawła II. Strategia personalna. Współtworzenie strategii personalnej: analiza potrzeb kadrowych, opracowanie celów strategicznych w zakresie systemów, rozwoju indywidualnych postaw i umiejętności, kultury organizacyjnej, warsztat dla kadry Zarządzającej.

 >

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konferencja. Prelekcja: „Irytacja, niepokój, przemęczenie – strategiczne emocje w kształtowaniu efektywności menedżera” na konferencji „Wzmacnianie potencjału pracowników poprzez zmniejszanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych”.

Urząd Miasta Lublina. Strategia personalna. Współtworzenie strategii personalnej: audyt Human Performance Improvement, nadzór nad realizacją badania, przygotowanie statystyk do raportu zbiorczego, sformułowanie strategicznych rekomendacji rozwojowych.

Urząd Miasta Warszawy. Testy kompetencji, platforma HRM. Opracowanie testów kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich, wdrożenie platformy HRM do zarządzania opisami stanowisk pracy, profilami kompetencji, testami wiedzy i umiejętności, ocenami okresowymi i 360.

 >

Vigran. Kapitał LudzkiPozyskanie funduszy EFS na realizację szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla kadry zarządzającej, handlowców i specjalistów w konkursie 8.1.1, analiza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie wniosku.

Voestalpine Tens. Dedykowany program rozwojowy. Dedykowany  program  rozwojowy  dla  zarządu, kadry  menedżerskiej (2 edycje), kluczowych ekspertów i działu R&D: Development Center i treningi kompetencji; warsztaty strategiczne (firm history, polarity management, zarządzanie przez cele), Assessment Center na kluczowe stanowiska w firmie.

Voestalpine Signaling Sopot. System informatyczny HRM, model kompetencji. Wdrożenie modelu kompetencji, ścieżek kariery oraz usługi Whitefox app (180, 360, rekrutacja) – przygotowanie ścieżek i profili kompetencyjnych, opracowanie skal oceny (kompetencje miękkie i twarde, KPI), realizacja oceny (2015, 2016, 2017), przygotowanie raportów.

Voestalpine Signaling Sopot. Warsztaty innowacji. Warsztaty dla działu R&D z zakresu tworzenia innowacji opracowane na podstawie: rozwoju metody naukowej (indukcjonizm, falsyfikacjonizm, paradygmaty Khuna, programy Lakatosa), historii filozofii Zachodu, historii rozwoju informatyki.

 >

Zapolex. Warsztat. Warsztat dla kadry menedżerskiej  z zakresu współpracy w zespole i współpracy wewnątrzfirmowej, komunikacji, budowania rozwiązań, kierowania zespołem, zarządzania strategicznego i przywództwa.