Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

To, co mówimy, jest jednym z najbardziej konkretnych przejawów naszych myśli, postaw i preferowanych sposobów działania – może zostać nagrane, przepisane oraz poddane rzetelnej i precyzyjnej analizie ilościowej i jakościowej. Badanie języka to nasza pasja i najbardziej podstawowa metoda pracy.

Czytaj dalej

Rynki to rozmowy

Strategie i innowacje

motywacja i lojalność, trendy, segmenty, menedżerowie, systemy

Umiejętność decentracji tj. wyjścia poza własne potrzeby, myśli i dążenia jest warunkiem zrozumienia strategicznych dla firmy społeczności i szans rynkowych. Brak precyzyjnego odwzorowania ustawienia konkurencji i jej kluczowych jednostek biznesowych, a także aktualnie realizowanych manewrów taktycznych naraża na ryzyko nasze najlepsze pomysły i inwestycje.

Czytaj dalej

Analiza ekspresji mimicznych

Emocje i motywacje

Facial Action Coding System, Paul Ekman 70'

System Kodowania Ruchów Mimicznych został opublikowany przez Paula Ekmana i Wallace’a Friesena w pracy Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement w 1978 roku. Publikacja ta raz na zawsze zmieniła współczesne myślenie o emocjach oraz podejście do ich rozpoznawania i badania.

Czytaj dalej

Program rozwoju menedżerów

Logika działania

modele rozwoju człowieka dorosłego, stadia i kryzysy

W naszej pracy spotykamy ludzi, którzy charakteryzują się bardzo różnymi logikami działania. Jedni myślą niemal wyłącznie o sobie i o tym, co jest dla nich najważniejsze – niszczą wokół siebie motywację, zaangażowanie, radość i optymizm. Inni potrafią słuchać, rozumieć i otaczać swój zespół szczególnym rodzajem troski – jeśli mogą kierować innymi, stają się skutecznymi liderami swoich społeczności.

Czytaj dalej

Psychologia języka

Analiza
wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

To, co mówimy, jest jednym z najbardziej konkretnych przejawów naszych myśli, postaw i preferowanych sposobów działania – może zostać nagrane, przepisane oraz poddane rzetelnej i precyzyjnej analizie ilościowej i jakościowej. Badanie języka to nasza pasja i najbardziej podstawowa metoda pracy.

Czytaj dalej

Rynki to rozmowy

Strategie i
innowacje

motywacja i lojalność, trendy, segmenty, menedżerowie, systemy

Umiejętność decentracji tj. wyjścia poza własne potrzeby, myśli i dążenia jest warunkiem zrozumienia strategicznych dla firmy społeczności i szans rynkowych. Brak precyzyjnego odwzorowania ustawienia konkurencji i jej kluczowych jednostek biznesowych, a także aktualnie realizowanych manewrów taktycznych naraża na ryzyko nasze najlepsze pomysły i inwestycje.

Czytaj dalej

Analiza ekspresji mimicznych

Emocje i
motywacje

Facial Action Coding System, Paul Ekman 70'

System Kodowania Ruchów Mimicznych został opublikowany przez Paula Ekmana i Wallace’a Friesena w pracy Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement w 1978 roku. Publikacja ta raz na zawsze zmieniła współczesne myślenie o emocjach oraz podejście do ich rozpoznawania i badania.

Czytaj dalej

Program rozwoju menedżerów

Logika
działania

modele rozwoju człowieka dorosłego, stadia i kryzysy

W naszej pracy spotykamy ludzi, którzy charakteryzują się bardzo różnymi logikami działania. Jedni myślą niemal wyłącznie o sobie i o tym, co jest dla nich najważniejsze – niszczą wokół siebie motywację, zaangażowanie, radość i optymizm. Inni potrafią słuchać, rozumieć i otaczać swój zespół szczególnym rodzajem troski – jeśli mogą kierować innymi, stają się skutecznymi liderami swoich społeczności.

Czytaj dalej
Nasza oferta

Psychologia komunikacji

„Wszystko co robimy w Whitefox tak czy inaczej dotyczy komunikacji.”

Niezależnie od tego, czy przedstawiamy menedżerom ich ulubione słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne, czy też opisujemy w jaki sposób ekspresje mimiczne klienta i stojące za nimi emocje wpłyną na sprzedaż nowego produktu – cała sprawa sprowadza się do umiejętności uważnego słuchania i mówienia.

Programy rozwojowe

Realizujemy Development Center i szkolenia dla menedżerów, handlowców i działów R&D

Warsztaty strategiczne

Tworzymy strategie rozwoju łączące firmy z potrzebami i motywacjami klientów i pracowników.

Modele kompetencji

Opracowujemy i wdrażamy modele kompetencji miękkich i kompetencji technicznych.

Platforma HRM

Dostarczamy usługi HRM wspierające wszystkie kluczowe procesy personalne oraz testy i badania AC/DC.

Trudno zrozumieć naszych klientów i pracowników w sytuacji kiedy słuchamy: a. jedynie własnych lęków i smutków, b. własnych, jedynie słusznych pomysłów i założeń, c. własnych krótkoterminowych konkretnie policzonych małych celów i dążeń. To wtedy najczęściej milczymy, zawieszamy emocje lub krzyczymy i kontrolujemy wszystko. Skończymy w kryzysie i konflikcie.

Assessment i

Development

Center

W realizowanych przez Whitefox sesjach AC/DC pracujemy z nagraniami rozmów i spotkań.

Covid-19

Odporność psychiczna BASIC Ph

„Radzenie sobie w sytuacji kryzysu i trudności: Belief - Affect - Social - Imagination - Cognitive - Physical”

W związku z zagrożeniami psychologicznymi jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19 przygotowaliśmy dla Państwa konsultacje w oparciu o model i metody BASIC Ph.W trakcie spotkania pomożemy Państwu w określeniu preferowanej strategii działania oraz sformułujemy rekomendacje rozwojowe w zakresie sposobów radzenia sobie, które aktualnie są niewykorzystywane, zapomniane lub zaniedbane.

Blog białych lisów

Ćwiczenia Whitefox

„Celem ćwiczeń Whitefox jest przezwyciężenie własnego stylu komunikacji i schematów działania.”

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe materiały edukacyjne, które stanowią podsumowanie wybranych tematów szkoleniowych. Znajdziecie tutaj: audio-wskazówki zwierające kluczowe dla danej kompetencji słowa, zwroty i sformułowania, ćwiczenia pisemne pomagające zastosować w praktyce efektywne schematy myślenia i działania, testy i ewaluatory wspierające ocenę rozważanych decyzji i stosowanych rozwiązań. Zapraszamy.

Zarządzanie strategiczne

Instrukcja. Ćwiczenie pomaga w wypracowaniu strategii rozwoju ukierunkowanej na rozpoznanie potrzeb, wartości i emocji klientów, działań podejmowanych przez konkurencję, trendów i in...

Czytaj dalej

Budowanie rozwiązań

Audio-wskazówka. Ćwiczenie wspiera opanowanie umiejętności z zakresu metody skoncentrowanej na rozwiązaniach, w której znaczenia strategiczne ma mówienie o przyszłości i możliwościac...

Czytaj dalej

Komunikatywność

Audio-wskazówka. Ćwiczenie jest wprowadzeniem do podstawowych form komunikacji, takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazowanie, mówienie ze zrozumienie, odzwierciedlanie. ...

Czytaj dalej

Human 2 Human Sales

Test. Ewaluator umożliwia weryfikację wartości szansy sprzedaży. Pozwala ocenić, jakie mamy możliwości na przekonanie klienta do naszej oferty i co musimy zrobić, aby wygrać z konkur...

Czytaj dalej

Negocjacje

Audio-wskazówka. Ćwiczenia zawiera kluczowe dla negocjacji formy wypowiedzi takie jak: strukturyzowanie rozmowy, budowanie koalicji, formułowanie pomysłów, słuchanie, argumentacja....

Czytaj dalej

Rozmowy z pacjentami

Audio-wskazówka. Ćwiczenia przeznaczone jest dla personelu medycznego. Pomaga doskonalić umiejętności związane ze słuchaniem pacjenta oraz nazywaniem ważnych dla niego uczuć i emocji...

Czytaj dalej

Język, emocje, modele rozwojowe

Metoda lingwistyczna

3000 transkrypcji ćwiczeń AC/DC, 152 formy językowe, 10.000 zdjęć ekspresji emocji, 500 punktów analizy twarzy

System Kodowania Wypowiedzi Whitefox powstał na podstawie analizy ponad 3000 transkrypcji, nagranych w czasie sesji Assessment i Development Center, ćwiczeń i symulacji

Nasze repozytorium badawcze obejmuje: rozmowy przełożony – podwładny, rozmowy z zespołem, rozmowy handlowe B2B i B2C, rozmowy z zakresu obsługi klienta, negocjacje, wywiady z zakresu organizacji pracy, dyskusje grupowe dotyczące planowania i zarządzania strategicznego, prezentacje.

Na podstawienia analizy zgromadzonych nagrań oraz badań i teorii z zakresu psychologii języka, lingwistyki i przywództwa zidentyfikowaliśmy 152 formy językowe, które w bezpośredni sposób wypływają na skuteczność komunikacji w w/w kontekstach. W czasie realizowanych szkoleń w sposób szczególny koncentrujemy się na omówieniu i wytrenowaniu tych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych, które gwarantują, że sposób w jaki będą rozmawiać Państwa menedżerowie i sprzedawcy, pozwoli osiągnąć postawione im cele.

Wszystko co robimy w Whitefox – tak czy inaczej dotyczy komunikacji. Komunikacja to język, emocje i logika działania. Kluczem do zmiany i rozwoju jest jednak język.

Ważnym elementem niemal wszystkich działań rozwojowych Whitefox jest doskonalenie umiejętności odczytywanie ekspresji emocji, które poprzedzają wszystko co słyszymy i mówimy.

Do ćwiczeń i doskonalenia rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób wykorzystujemy program komputerowy, który został opracowany na podstawie ręcznej analizy 10.000 zdjęć, wyrażających 7 emocji podstawowych. Aplikacja tworzy siatkę twarzy złożoną z 500 punktów kluczowych, które umożliwiają monitorowanie nawet najmniejszych ruchów mięśni, uczestniczących w ekspresji mimicznej.

Whitefox specjalizuje się w analizie języka charakterystycznego dla poszczególnych etapów rozwoju człowieka dorosłego. Modele przywództwa i logika działania 15% najbardziej skutecznych liderów (indywidualista, strateg) są sercem naszego systemu.

Klienci indywidualni

Szkolenia otwarte

"Zapraszamy na zajęcia w formule szkoleń otwartych."

No Published Future Event Found

Procesy personalne

Platforma HRM

"Aplikacja Whitefox app wspiera realizację kluczowych procesów personalnych."

Opisy stanowisk

Karta opisu stanowiska: kluczowe zadania, upoważnienia i odpowiedzialności, wykształcenie, języki, doświadczenie, wskaźniki efektywności (KPI), kompetencje miękkie i twarde
Model kompetencji: katalog kompetencji, wskaźników i skal

Wdrożenie

Checklista wdrożeniowa: przygotowanie stanowiska pracy,
pierwszy dzień, ocena okresu próbnego przez menedżera
Onboarding: zapoznanie z firmą i celami stanowiska pracy, przekazanie informacji o projektach i działach współpracujących
Karta obiegowa A: regulaminy i procedury, konta i uprawnienia w systemach IT, odbiór wyposażenia (telefon, komputer, karta)

Szkolenia i rozwój

Cele rozwojowe: planowanie na rozmowie z menedżerem
Pomiar efektywności: ocena realizacji celów szkolenia dokonywana dla każdego uczestnika przez jego menedżera
Ocena dostawców: ankiety poszkoleniowe, raporty

Ocena

Zakres: kompetencje miękkie i twarde (techniczne), wskaźniki efektywności, ocena współpracy, ocena efektywności szkoleń
Formuła: ocena okresowa 180, ocena wspólna, feedback 360
Raporty: porównanie różnic i średnich, rozkłady ocen dla kompetencji, oceny szkoleń, cele rozwojowe

Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja: macierz talentów: ocena potencjału i efektywności
Plan sukcesji: kandydaci, identyfikacja następców
Selekcja: wywiad behawioralny, zestawy pytań oraz klucze odpowiedzi, testy, ćwiczenia Assessment Centre on-line

Zakończenie współpracy

Offboarding: przekazanie obowiązków, zaległe urlopy i nierozliczone zaliczki, zamknięcie kont w systemach IT, dezaktywacja kart i uprawnień, zwrot powierzongo sprzętu
Exit Interview: ocena warunków pracy na stanowisku, współpracy w zespole i z przełożonym, wnioski i propozycje usprawień

Demo - logowanie

Wypróbuj Whitefox app uruchamiając interaktywne demo dostępne on-line bez konieczności wcześniejszej restracji.