Wystąpienia publiczne

Budowanie marki i sprzedaż

Wystąpienia publiczne

500 najlepszych wystąpień TED, storytelling, 18 minut

Kontekst

Nasze szkolenie z zakresu wystąpień publicznych realizujemy najczęściej w następujących sytuacjach:

  • Targi i konferencje. Nasze szkolenie adresujemy do wszystkich osób, które po zakończeniu kolejnej konferencji czy targów zastanawiają się nad tym, czy zainwestowany czas i pieniądze przełożyły się na oczekiwane rezultaty. Poważne problemy pojawiają się wówczas, gdy uwaga tych osób skoncentrowana jest przede wszystkim na przygotowaniu „infrastruktury” tj. profesjonalnej prezentacji lub zaprojektowaniu wyróżniającego się stoiska wyposażonego w atrakcyjne gadżety. W czasie szkolenia doskonalimy umiejętność „mówienia do grupy osób” w taki sposób, aby po zakończeniu rozmów pojawił się konkretny zwrot z inwestycji – najlepiej w postaci zdobytych kontaktów i umówionych spotkań handlowych.
  • Eventy. Uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, na których spotykają się z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Czasami wiąże się to z koniecznością, aby „powiedzieć kilka słów”. Wtedy najczęściej popełniamy proste błędy, opowiadamy banały, zanudzamy słuchaczy ofertą lub technicznymi szczegółami naszych produktów. Nasze działanie koncentruje się w takich sytuacjach na ćwiczeniu umiejętności przygotowania wystąpienia, które zaciekawi naszych odbiorców.
  • Spotkania firmowe. Zdarza się, że szkolenie jest dedykowane osobom, które odpowiadają za pracę innych osób. Zarówno menedżerowie, kierownicy projektów jak i przedstawiciele handlowi bywają postawieni przed koniecznością wygłoszenia krótszego bądź dłuższego wystąpienia do swoich pracowników lub zleceniobiorców. Jak omówić plan ważnego projektu? Jak przedstawić handlowcom nowe produkty? W czasie zajęć doskonalimy umiejętności, które mają kluczowe znaczenie w momentach, kiedy potrzebujemy skupić uwagę słuchaczy.
Program

Wybrane zagadnienia, które realizujemy w trakcie szkolenia z zakresu wystąpień publicznych:

  • Mówienie o sobie. Bardzo wielu z nas ma trudności z mówieniem o osobistych zainteresowaniach i doświadczeniach. Kiedy pojawia się stres, napięcie lub trema związane z wystąpieniem publicznym często wybór pada na „bezpieczne tematy” tj. omawianie profilu firmy, jej zakresu działania, katalogu produktów. Nie ryzykujemy i nie jesteśmy autentyczni - boimy się negatywnej oceny publiczności. Celem treningu jest zdobycie umiejętności przygotowania i wygłoszenia wystąpienia, które bezpośrednio nawiązuje do naszych wartości, postaw oraz pasji.
  • Opowiadanie historii. Badania neuropsychologów z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz elektroencefalografu (EEG) wykazały, że gdy w rozmowie pojawia się opowieść - fale mózgowe odbiorców synchronizują się z falami mózgowymi nadawcy. Historie są z nami od początków naszej komunikacji, są starsze niż pismo. Ważna część szkolenia dotyczy rozwijania umiejętności konstruowania takiego przekazu, który ma potencjał uruchamiania „synchronizacji”.
  • Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania. W tej części szkolenia uczymy prowadzenia wystąpienia publicznego w formie zwyczajnej rozmowy. Pomagamy formułować pytania, które zaangażują uczestników w dyskusję oraz podpowiadamy jak komentować wypowiedzi słuchaczy. W czasie ćwiczeń i symulacji pokazujemy sposoby radzenia sobie z uwagami, „zaczepkami” i krytyką.
  • Nowość i zaskoczenie. Praktycznie wszyscy uczestnicy naszych szkoleń choć raz brali udział w konferencji czy targach. Zazwyczaj są w stanie przypomnieć sobie tylko kilka prezentacji. Pamiętają je, ponieważ nauczyli się w ich trakcie czegoś nowego lub coś ich zaskoczyło. W czasie treningu zwracamy szczególną uwagę na to, aby każde przygotowywane wystąpienie przekazywało nowe, nieznane i ciekawe dla odbiorców informacje.
  • Poczucie humoru. Najpopularniejsze wystąpienia na platformie TED osiągają oglądalność powyżej 10 mln odsłon. Jednym z kluczowych elementów, który łączy 500 najczęściej odtwarzanych prelekcji, jest humor. To dzięki niemu przekaz wydaje się nam świeży i nowatorski. W trakcie treningu podpowiadamy, jak stworzyć „luźną atmosferę” wystąpienia i zaplanować momenty rozbawienia słuchaczy.
  • 18 minut. Bardzo wielu z nas ma trudności z przedstawieniem swojej prezentacji w ustalonych ramach czasowych. Część z nas za każdym razem „rozgaduje się” i przedłuża powodując frustrację zarówno u organizatorów jak i następnych prelegentów. Część przyspiesza z każdym slajdem, kończy o wiele za szybko i zdziwiona nie wie, co zrobić. Celem treningu jest zdobycie umiejętności kontrolowania czasu swojej wypowiedzi zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Zaangażowanie zmysłów Na tym etapie szkolenia doskonalimy wykorzystywanie różnych form prezentacji: od slajdów, multimediów i flipchart’a do rekwizytów angażujących zmysły słuchaczy. W czasie zajęć pokazujemy uczestnikom skutki i konsekwencje używania klasycznej prezentacji PowerPoint zawierającej tekst, zdjęcia, tabelki i wykresy.
Metody

W czasie szkolenia wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Analiza wypowiedzi

System Kodowania Wypowiedzi Whitefox powstał na podstawie analizy ponad 3000 transkrypcji nagranych w czasie sesji AC/DC ćwiczeń i symulacji. Obejmuje 152 formy językowe. W czasie zajęć ćwiczmy zwroty i wyrażenia, które wspierają budowanie sympatii oraz powodują utrzymanie i skupienie uwagi słuchaczy. Zwracamy uwagę na słowa oraz konstrukcje gramatyczne, które w bezpośredni sposób wiążą się z wywoływaniem negatywnych emocji (awersja, niechęć, antypatia).

Analiza ekspresji mimicznych

W trakcie wystąpień publicznych naszą twarz obserwuje od kilkunastu do nawet ponad kilkuset osób. W czasie szkolenia uczymy uczestników rozpoznawania 7 emocji podstawowych (radości, smutku, lęku, gniewu, zaskoczenia, pogardy i wstrętu) oraz ćwiczmy techniki monitorowania i kontrolowania własnej ekspresji mimicznej. Do ćwiczeń wykorzystujemy dedykowane rozpoznawaniu ekspresji twarzy programy komputerowe.

Rozpoznawanie logiki działania odbiorców wystąpienia

Whitefox specjalizuje się w analizie języka charakterystycznego dla poszczególnych etapów rozwoju człowieka dorosłego. W trakcie zajęć uczymy rozpoznawać logikę działania odbiorców wystąpienia na podstawie tego, jak formułują oni pytania i jakich konstrukcji językowych, zwrotów i słów wówczas używają. Umożliwia to uniknięcie niepotrzebnych dyskusji i ułatwia formułowanie odpowiedzi i komentarzy.

Trening zachowań

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Część wykładowa ograniczona jest do minimum. Nie posługujemy się slajdami. Zajęcia polegają niemal wyłącznie na wykonywaniu praktycznych ćwiczeń i symulacji. W części ćwiczeń wykorzystujemy nagrania wideo.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *