Category: Bez kategorii

Archive Posts Listed On This Page

BasicPh

B - A - S - I - C -- Ph

Odporność psychiczna BASIC Ph

B--elief, A--ffect, S--ocial, I--magination, C--ognitive, Ph--ysical

Ilustracje inspirowane kartami “The Cope Cards” dr Ofry Ayalon

A. Model BASIC Ph

Kryzys jest wyzwaniem dla naszych strategii radzenia sobie w świecie. To, co było skuteczne “poza kryzysem” może okazać się niewystarczające kiedy zagrożone jest: a. nasze zdrowie i życie (musimy je chronić w nowy sposób), b. nasi bliscy (teraz w sposób szczególny rodzice i dziadkowie), c. nasze zasoby materialne (praca, oszczędności, szanse biznesowe), d. nasze poczucie wartości, skuteczności i zaufania do innych ludzi (jestem do niczego, nie dałem sobie rady, oni nie dotrzymali słowa, zostałem bez pomocy).

Model BASIC Ph (oraz badania) prof. Mooli Lahada i dr Ofry Ayalon pokazują, że w sytuacjach zagrożenia, niepewności i ryzyka posługujemy się zróżnicowanymi strategiami i sposobami działania, które można sprowadzić do 6 głównych kategorii:

 1. B – Belief: doświadczenie wspierającej Obecności siły Wyższej, wewnętrzny spokój i wzmocnienie płynące z osobistej filozofii życia, nadzieja i siła wynikająca z działania pod Natchnieniem,
 2. A – Affect: wyrażanie emocji poprzez płacz, śmiech, mówienie o swoich przeżyciach, zapisywanie ich (pamiętnik), rysowanie, malowanie, taniec, muzykę, odgrywanie ról i scenariuszy, itd.,
 3. S – Social: siła i energia płynąca z poczucie przynależności do grupy (rodziny, firmy, wspólnoty, stowarzyszenia) oraz roli związanej z odpowiedzialnością za innych i/lub odpowiedzialnością za wspólne cele i zadania (matka, ojciec, mąż, żona, opiekun, lider),
 4. I – Imagination: zaangażowanie wyobraźni w przynoszące ulgę i/lub motywujące idee, symbole i metafory, twórczość i kreatywność, generowanie niekonwencjonalnych pomysłów i rozwiązań,
 5. C – Cognitive: budowanie poczucie wpływu i kontroli poprzez koncentrację na zbieraniu informacji (fakty, liczby), rozwiązywaniu problemów, formułowaniu strategii i planów, realizacji postawionych celów i zadań,
 6. Ph – Physiological: zaangażowanie ciała w przynoszące ulgę aktywności takie jak: wysiłek fizyczny, sport, masaż, spa, medytacje, relaksacje, zdrowe odżywianie, potrzebną dla organizmu ilość i jakość snu, itd.

Większość z nas preferuje 1 lub 2 z tych strategii. Pomoc w sytuacji kryzysowej, zgodnie z założeniami modelu BASIC Ph, polega na odkryciu ulubionych sposobów działania oraz pełnym wykorzystaniu ich potencjału (nazwanie, ochrona – czas i środki, komunikacja innym czego potrzebujemy). W celu wzmocnienia naszej odporności psychicznej w dłuższej perspektywie czasowej potrzebny jest najczęściej rozwój niewykorzystywanych dotychczas lub zapomnianych/zaniedbanych sposobów radzenia sobie z trudnościami i kryzysem.

Ofra Ayalon – Doktor psychologii (Haifa University); Autorka metody The COPE Cards; Dyrektor Nord International Trauma Consultancy; Specjalizacja: interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, katastrof naturalnych

Mooli Lahad – Profesor psychologii (Tel Hai College, Haifa University); Od 1979 roku (ponad 40 lat) prowadzi The Community Stress Prevention Center (instytucja powołana przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji w celu przeciwdziałania skutkom nieustannego zagrożenia wojną i zamachami terrorystycznymi); Specjalizacja: interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, katastrof naturalnych

Referencje dla BASIC Ph

Meta-analiza modelu na podstawie odniesienia do 100 testów i skal psychologicznych służących pomiarowi odporności psychicznej (Model BASIC Ph objął ponad 400 strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; Badania i interwencje realizowane w The International Stress Prevention Centre oraz w Nord International Trauma Consultancy

B. Proces zmiany – metoda lingwistyczna

Poza kryzysem

Kiedy jesteśmy w dobrej formie psychicznej zachodzi naturalna wymiana między Ja i Światem. „Przestrzeń wspólna” zapewnia nam poczucie stabilności oraz chroni przed przeżywaniem nieadaptacyjnego lęku, złości i/lub smutku. Zgodnie z modelem BASIC Ph „to co wspólne” obsługiwane jest przez nasz język zwyczajny (tj. język zgodny z naszymi dominującymi sposobami działania i radzenia sobie z trudnościami i zagrożeniami).

W czasie kryzysu

Kryzys równa się doświadczeniu „nic nie działa/niewiele działa, jestem zagubiony, trudno mi powiedzieć co będzie jutro, nie wiem co robić, nie wiem od czego zacząć”. Odłączenie od świata, który jestem w stanie rozumieć i w którym jestem w stanie działać wiąże się z uczuciami wyobcowania i osamotnienia (w takiej sytuacji łatwiej wpadamy w trudny do kontroli lęk, złość, smutek).

Zmiana

Słuchając historii naszych klientów identyfikujemy preferowane strategie działania i pomagamy odbudować/wzmocnić ponowne połączenia pomiędzy Ja i Światem. Metoda lingwistyczna umożliwia nam precyzyjnie wskazanie, które ze sposobów radzenia sobie są najsilniejsze i dzięki czemu dana osoba, będzie w stanie odzyskać/umocnić poczucie wpływu i kontroli. Lepsze poznanie siebie (swoich preferencji, mocnych stron, skutecznych strategii działania) oraz pogłębione zrozumienie natury 6 czynników BASIC Ph pomaga w ich uruchomieniu i efektywnym wykorzystaniu.

Rozwój BASIC Ph

W sytuacji kiedy interwencja krótkoterminowa (1 – 2 konsultacje) nie przynosi oczekiwanej zmiany i poprawy rekomendujemy uczestnictwo w dłuższych programach rozwojowych ukierunkowanych na uczenie się „języków zapomnianych” tj. tych sposobów działania z modelu BASIC Ph, które dotychczas nie były wykorzystywane lub zostały zapomniane lub zaniedbane. Poniżej prezentujemy nasze skale rozwojowe dla wymiarów BASIC Ph:

 1. Belief: od magii do Uważności i Natchnienia,
 2. Affect: od przemocy do trafnego rozeznawania uczuć i intuicji,
 3. Social: od samotności do wspólnoty,
 4. Imagination: od urojeń i iluzji do kreatywności i twórczości,
 5. Cognitive: od dogmatyzmu do efektywności,
 6. Physical: od uzależnienia do integracji.

Integracja

W sytuacji kiedy przezwyciężamy kryzys uruchamiamy najczęściej zasoby, do których utraciliśmy dostęp w wyniku zaskoczenia zbyt trudną/tragiczną sytuacją lub wykorzystujemy nowe umiejętności i strategie działania. W ten sposób rozpoczyna się proces ponownego budowania/umacniania „części wspólnej” ze światem. Odzyskujemy wystarczające poczucie kontroli i zrozumiałości świata, aby móc działać bez nadmiernego lęku, złości i smutku.

C. Konsultacje

W związku z zagrożeniami psychologicznymi jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19 przygotowaliśmy dla Państwa 2h konsultacje w oparciu o model i metody BASIC Ph. W trakcie spotkania, konsultant Whitefox pomoże Państwu w określeniu preferowanej strategii działania (1 lub 2 czynniki Basic Ph, zastosowanie zestawu “The Cope Cards”) oraz sformułuje rekomendacje rozwojowe w zakresie sposobów radzenia sobie, które aktualnie są niewykorzystywane, zapomniane lub zaniedbane. Cele i metody konsultacji zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby.

Czasami krytyczne okazuje się profilaktyczne wzmocnienie ogólnej odporności psychicznej, w innych wypadkach konieczne staje się przywrócenia podstawowego poczucie wpływu i uwolnienie od przytłaczających uczuć złości, lęku i smutku.
D. Historie i relacje

“Jestem zaskoczona jak bardzo próbowałam narzucić swój sposób radzenia sobie z trudnościami mojemu zespołowi. Stworzyłam nieustannie planujący sztab kryzysowy (fakty, liczby, scenariusze). U części osób niepotrzebnie wywołałam opór i dodatkowe negatywne emocje. Wiele razy czułam się nierozumiana i bojkotowana.”

“Nie rozumiem, jak w tej sytuacji można skupić się na utrzymaniu formy i trosce o dobre jedzenie. Co z odpowiedzialnością za innych? Co z zadaniami wynikającymi z podjętych ról i zobowiązań? Czemu nie poświęcić na ich realizację całego swojego czasu i możliwości?”

“Nie wiedziałam jaką rolę w moim radzeniu sobie z trudnościami odgrywa fantazjowanie i wymyślanie rzeczy dziwacznych. Myślałam, że to strata czasu.”

“Zdziwiło mnie jak ważne jest dla mnie odniesienie do czegoś Większego i Ważniejszego ode mnie. Myślałem, że tak już tego nie przeżywam. Dziwne.”

Read Details

wzornik6

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Header

Celiac polaroid ethical ennui keytar yr health goth. Gochujang vice 3 wolf moon you probably haven’t heard of them actually pinterest.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvin.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Etap 1. Otwarcie negocjacji
„Witam wszystkich, może rozpocznijmy od przedstawienia się…”,
„Spotkaliśmy się tutaj w celu omówienia…”, „Może na początku ustalmy, co mamy osiągnąć”,
„To może ja zacznę…”, „Chciałbym zacząć od tego, że…/Chciałabym zacząć od tego, że…”,
 „Na początku ustalmy, że…”,
„Proponuję następujący przebieg naszych rozmów, rozpocznijmy od… następnie (sformułuj agendę spotkania)
Read Details

wzornik5

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • MASSIVE
 • ADDONS
 • FOREVER

Freegan art party kale chips meggings, aesthetic cliche paleo whatever seitan bitters wolf squid leggings. Deep v four loko master cleanse, kale chips Etsy Wes Anderson fingerstache aesthetic migas occupy McSweeney’s skateboard bicycle rights ethical. Actually hashtag farm-to-table lomo yr Truffaut, small batch skateboard.

Organic bicycle rights Intelligentsia authentic tilde whatever, squid Schlitz crucifix bitters Williamsburg PBR. Blue Bottle cronut tousled, street art paleo mustache flannel. Mumblecore wolf migas, Echo Park chia Pitchfork Brooklyn American Apparel YOLO. Squid Williamsburg paleo tattooed blog Austin, trust fund cornhole lomo Helvetica street art authentic put a bird on it tilde.

Helvetica vinyl Vice listicle sriracha Williamsburg. Umami meh cray, bespoke leggings drinking vinegar brunch readymade sriracha Neutra fanny pack cold-pressed chia tilde salvia. Brooklyn kogi small batch, salvia tattooed organic Kickstarter

 • MASSIVE
 • ADDONS
 • FOREVER

Freegan art party kale chips meggings, aesthetic cliche paleo whatever seitan bitters wolf squid leggings. Deep v four loko master cleanse, kale chips Etsy Wes Anderson fingerstache aesthetic migas occupy McSweeney’s skateboard bicycle rights ethical. Actually hashtag farm-to-table lomo yr Truffaut, small batch skateboard.

Organic bicycle rights Intelligentsia authentic tilde whatever, squid Schlitz crucifix bitters Williamsburg PBR. Blue Bottle cronut tousled, street art paleo mustache flannel. Mumblecore wolf migas, Echo Park chia Pitchfork Brooklyn American Apparel YOLO. Squid Williamsburg paleo tattooed blog Austin, trust fund cornhole lomo Helvetica street art authentic put a bird on it tilde.

Helvetica vinyl Vice listicle sriracha Williamsburg. Umami meh cray, bespoke leggings drinking vinegar brunch readymade sriracha Neutra fanny pack cold-pressed chia tilde salvia. Brooklyn kogi small batch, salvia tattooed organic Kickstarter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Typewriter brunch High Life Echo Park, 90’s pug Odd Future beard readymade flannel. Odd Future cardigan banjo sustainable. Kitsch plaid dreamcatcher, stumptown meditation narwhal jean shorts crucifix mustache gluten-free ugh mlkshk. Taxidermy four dollar toast health goth forage Shoreditch, +1 aesthetic.

Portland bitters mustache, Pinterest 8-bit mlkshk sriracha heirloom crucifix photo booth skateboard. Next level sustainable lumbersexual authentic Portland, fap tattooed bicycle rights McSweeney’s American Apparel Kickstarter leggings irony asymmetrical retro. Lomo fingerstache four dollar toast sartorial Williamsburg banh mi tilde.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Widzę, że się boisz
ale się nie bój
dlatego będę ostrożna

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Widzę, że się boisz
ale się nie bój
dlatego będę ostrożna

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

11

Design Your Project

Keytar hella sustainable chambray, pop-up distillery biodiesel PBR bicycle rights four dollar toast +1 stumptown ethical Truffaut. Wolf normcore street art, dreamcatcher fap messenger bag mustache.

Wes Anderson flexitarian gentrify, health goth squid cronut Echo Park before they sold out chillwave flannel. You probably haven’t heard of them bicycle rights actually, PBR asymmetrical Pinterest 3 wolf moon Kickstarter. Typewriter pork belly Carles, learn more.

11

Design Your Project

Keytar hella sustainable chambray, pop-up distillery biodiesel PBR bicycle rights four dollar toast +1 stumptown ethical Truffaut. Wolf normcore street art, dreamcatcher fap messenger bag mustache.

Wes Anderson flexitarian gentrify, health goth squid cronut Echo Park before they sold out chillwave flannel. You probably haven’t heard of them bicycle rights actually, PBR asymmetrical Pinterest 3 wolf moon Kickstarter. Typewriter pork belly Carles, learn more.

11

Design Your Project

Keytar hella sustainable chambray, pop-up distillery biodiesel PBR bicycle rights four dollar toast +1 stumptown ethical Truffaut. Wolf normcore street art, dreamcatcher fap messenger bag mustache.

Wes Anderson flexitarian gentrify, health goth squid cronut Echo Park before they sold out chillwave flannel. You probably haven’t heard of them bicycle rights actually, PBR asymmetrical Pinterest 3 wolf moon Kickstarter. Typewriter pork belly Carles, learn more.

Read Details

wzornik4

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • AWESOME
 • MASSIVE
 • ADDONS

Master cleanse small batch twee scenester PBR hella, put a bird on it cray. Authentic taxidermy freegan craft beer, literally narwhal normcore master cleanse cold-pressed tote bag. Hella sriracha occupy heirloom craft beer. Selvage American Apparel, PBR&B irony whatever skateboard. Polaroid single-origin coffee mlkshk, Williamsburg keytar gentrify Banksy

Roof party food truck lo-fi before they sold out next level Thundercats. Banh mi lo-fi four loko, roof party 90’s selvage Brooklyn selfies. Photo booth chillwave cronut art party post-ironic beard. Meh meggings organic skateboard before they sold out Austin. Shoreditch single-origin coffee banh mi authentic, Odd Future cred twee squid seitan ugh. Tote bag polaroid church-key, scenester fashion axe meggings beard chia plaid mlkshk hella.

Typewriter brunch High Life Echo Park, 90’s pug Odd Future beard readymade flannel. Odd Future cardigan banjo sustainable. Kitsch plaid dreamcatcher, stumptown meditation narwhal jean shorts crucifix mustache gluten-free ugh mlkshk slow-carb ethical. Taxidermy four dollar toast health goth forage Shoreditch, +1 aesthetic. Portland bitters mustache, Pinterest 8-bit mlkshk sriracha heirloom crucifix photo booth skateboard.

 • AWESOME
 • MASSIVE
 • ADDONS

Master cleanse small batch twee scenester PBR hella, put a bird on it cray. Authentic taxidermy freegan craft beer, literally narwhal normcore master cleanse cold-pressed tote bag. Hella sriracha occupy heirloom craft beer. Selvage American Apparel, PBR&B irony whatever skateboard. Polaroid single-origin coffee mlkshk, Williamsburg keytar gentrify Banksy

Roof party food truck lo-fi before they sold out next level Thundercats. Banh mi lo-fi four loko, roof party 90’s selvage Brooklyn selfies. Photo booth chillwave cronut art party post-ironic beard. Meh meggings organic skateboard before they sold out Austin. Shoreditch single-origin coffee banh mi authentic, Odd Future cred twee squid seitan ugh. Tote bag polaroid church-key, scenester fashion axe meggings beard chia plaid mlkshk hella.

Typewriter brunch High Life Echo Park, 90’s pug Odd Future beard readymade flannel. Odd Future cardigan banjo sustainable. Kitsch plaid dreamcatcher, stumptown meditation narwhal jean shorts crucifix mustache gluten-free ugh mlkshk slow-carb ethical. Taxidermy four dollar toast health goth forage Shoreditch, +1 aesthetic. Portland bitters mustache, Pinterest 8-bit mlkshk sriracha heirloom crucifix photo booth skateboard.

 • AWESOME
 • MASSIVE
 • ADDONS

Farm-to-table PBR Truffaut cray Portland Wes Anderson. Kale chips raw denim organic paleo farm-to-table. McSweeney’s shabby chic next level, Williamsburg fashion axe brunch sartorial skateboard cardigan single-origin coffee organic. Williamsburg next level viral, Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Roof party food truck lo-fi before they sold out next level Thundercats. Banh mi lo-fi four loko, roof party 90’s selvage Brooklyn selfies. Photo booth chillwave cronut art party post-ironic beard. Meh meggings organic skateboard before they sold out Austin. Shoreditch single-origin coffee banh mi authentic, Odd Future cred twee squid seitan ugh. Tote bag polaroid church-key, scenester fashion axe meggings beard chia plaid mlkshk hella.

Typewriter brunch High Life Echo Park, 90’s pug Odd Future beard readymade flannel. Odd Future cardigan banjo sustainable. Kitsch plaid dreamcatcher, stumptown meditation narwhal jean shorts crucifix mustache gluten-free ugh mlkshk slow-carb ethical. Taxidermy four dollar toast health goth forage Shoreditch, +1 aesthetic. Portland bitters mustache, Pinterest 8-bit mlkshk sriracha heirloom crucifix photo booth skateboard.

Master cleanse small batch twee scenester PBR hella, put a bird on it cray. Authentic taxidermy freegan craft beer, literally narwhal normcore master cleanse cold-pressed tote bag. Hella sriracha occupy heirloom craft beer. Selvage American Apparel, PBR&B irony whatever skateboard. Polaroid single-origin coffee mlkshk, Williamsburg keytar gentrify Banksy

Roof party food truck lo-fi before they sold out next level Thundercats. Banh mi lo-fi four loko, roof party 90’s selvage Brooklyn selfies. Photo booth chillwave cronut art party post-ironic beard. Meh meggings organic skateboard before they sold out Austin. Shoreditch single-origin coffee banh mi authentic, Odd Future cred twee squid seitan ugh. Tote bag polaroid church-key, scenester fashion axe meggings beard chia plaid mlkshk hella.

Typewriter brunch High Life Echo Park, 90’s pug Odd Future beard readymade flannel. Odd Future cardigan banjo sustainable. Kitsch plaid dreamcatcher, stumptown meditation narwhal jean shorts crucifix mustache gluten-free ugh mlkshk slow-carb ethical. Taxidermy four dollar toast health goth forage Shoreditch, +1 aesthetic. Portland bitters mustache, Pinterest 8-bit mlkshk sriracha heirloom crucifix photo booth skateboard.

 • AWESOME
 • MASSIVE
 • ADDONS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read Details

wzornik3

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GROOVENESS MIXED

GROOVENESS MIXED

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mad Skillz

Time well spent

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Lo-fi selfies wayfarers ugh occupy, Austin wolf.

  Wolf moon you probably haven’t heard of them tilde. Marfa chia letterpress, gastropub tattooed four dollar toast forage church-key Carles pickled. 

  Skateboard master cleanse Pitchfork, bespoke kitsch Williamsburg food truck Banksy Godard chillwave Schlitz Blue Bottle.

 • Normcore post-ironic stumptown, jean shorts bitters.

  Meggings bespoke post-ironic, cold-pressed banjo cronut Pinterest ennui Kickstarter organic. Intelligentsia health goth salvia pork belly mixtape.

  Lumbersexual Portland bitters, cred irony cardigan kale chips. Beard occupy flannel tattooed. Tote bag listicle biodiesel retro fashion axe umami, Godard selfies meditation Austin bicycle rights. Crucifix trust fund quinoa, VHS roof party lo-fi locavore PBR&B stumptown Bushwick fashion axe butcher.

 • Marfa artisan American Apparel, next level chia vice.

  YOLO High Life heirloom fap mustache authentic Thundercats viral. DIY kale chips next level, photo booth dreamcatcher heirloom swag YOLO Tumblr letterpress. Bitters you probably haven’t heard of them fanny pack, heirloom semiotics 8-bit stumptown viral. +1 tofu pour-over artisan beard.

  XOXO authentic taxidermy drinking vinegar blog yr, Etsy 3 wolf moon fixie Truffaut mustache.

 • Direct trade hella freegan, raw denim.

  Mumblecore literally deep v forage chambray Tumblr. Post-ironic brunch seitan deep v paleo. Vegan Wes Anderson pickled Neutra kale chips, four dollar toast small batch McSweeney’s jean shorts occupy.

  Distillery butcher deep v bicycle rights lomo, occupy forage mixtape keffiyeh Brooklyn Pinterest.

  Godard polaroid Etsy keffiyeh XOXO vegan fashion axe, slow-carb before they sold out drinking vinegar chambray. Selfies occupy YOLO fixie, brunch American Apparel chillwave beard retro mixtape cardigan flexitarian VHS.

 • Lo-fi selfies wayfarers ugh occupy, Austin wolf.

  Wolf moon you probably haven’t heard of them tilde. Marfa chia letterpress, gastropub tattooed four dollar toast forage church-key Carles pickled. 

  Skateboard master cleanse Pitchfork, bespoke kitsch Williamsburg food truck Banksy Godard chillwave Schlitz Blue Bottle.

 • Marfa artisan American Apparel, next level chia vice.

  YOLO High Life heirloom fap mustache authentic Thundercats viral. DIY kale chips next level, photo booth dreamcatcher heirloom swag YOLO Tumblr letterpress. Bitters you probably haven’t heard of them fanny pack, heirloom semiotics 8-bit stumptown viral. +1 tofu pour-over artisan beard.

  XOXO authentic taxidermy drinking vinegar blog yr, Etsy 3 wolf moon fixie Truffaut mustache.

 • Normcore post-ironic stumptown, jean shorts bitters.

  Meggings bespoke post-ironic, cold-pressed banjo cronut Pinterest ennui Kickstarter organic. Intelligentsia health goth salvia pork belly mixtape.

  Lumbersexual Portland bitters, cred irony cardigan kale chips. Beard occupy flannel tattooed. Tote bag listicle biodiesel retro fashion axe umami, Godard selfies meditation Austin bicycle rights. Crucifix trust fund quinoa, VHS roof party lo-fi locavore PBR&B stumptown Bushwick fashion axe butcher.

 • Direct trade hella freegan, raw denim.

  Mumblecore literally deep v forage chambray Tumblr. Post-ironic brunch seitan deep v paleo. Vegan Wes Anderson pickled Neutra kale chips, four dollar toast small batch McSweeney’s jean shorts occupy.

  Distillery butcher deep v bicycle rights lomo, occupy forage mixtape keffiyeh Brooklyn Pinterest.

  Godard polaroid Etsy keffiyeh XOXO vegan fashion axe, slow-carb before they sold out drinking vinegar chambray. Selfies occupy YOLO fixie, brunch American Apparel chillwave beard retro mixtape cardigan flexitarian VHS.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

- Steve Jobs

Aliquam id maximus nunc. Nulla posuere tempor mi nec porttitor. Nullam at odio metus. Ut non mi faucibus, consectetur elit eget, ultrices mi. Curabitur facilisis, nulla in hendrerit lobortis, est diam convallis libero, vel vehicula ligula ligula ac mi.Nulla venenatis fermentum dolor, ut cursus dui vehicula nec. Maecenas ac rhoncus ante. Donec sollicitudin scelerisque aliquet. Aliquam vel ligula id ante malesuada consectetur. Ut vel justo vel est molestie accumsan vitae at eros. Vestibulum condimentum sed erat scelerisque. Pellentesque posuere turpis id ipsum viverra tempor. Sed quis egestas elit. Sed ornare purus accumsan vestibulum molestie. Duis molestie, mauris eget porttitor molestie, diam nibh tristique lorem, sed faucibus leo metus ut risus. Suspendisse dapibus urna ac dui viverra, in tincidunt. Duis molestie, mauris eget porttitor molestie, diam nibh tristique lorem, sed faucibus leo metus ut risus.

In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent id leo bibendum urna ullamcorper faucibus. Pellentesque venenatis cursus lorem ac sollicitudin. Phasellus sed iaculis tortor, nec tincidunt lorem. Donec scelerisque ac massa vitae fermentum. Sed consectetur imperdiet ipsum sed fermentum. Duis vulputate sapien metus, in ultrices felis tristique et. Proin ut scelerisque lorem. Integer maximus metus quam, eget porta dui tincidunt sed. Maecenas ac rhoncus ante. Donec sollicitudin scelerisque aliquet.

Read Details

wzornik2

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter.

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter. Cred banh mi vegan mixtape fingerstache.

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ne.

Summertime Sadness

Banh mi asymmetrical Brooklyn, trust fund meggings tousled distillry pickled wolf Bushwick keytar 3 wolf moon selvage.

Summertime Sadness

Banh mi asymmetrical Brooklyn, trust fund meggings tousled distillry pickled wolf Bushwick keytar 3 wolf moon selvage.

Summertime Sadness

Banh mi asymmetrical Brooklyn, trust fund meggings tousled distillry pickled wolf Bushwick keytar 3 wolf moon selvage.

Summertime Sadness

Banh mi asymmetrical Brooklyn, trust fund meggings tousled distillry pickled wolf Bushwick keytar 3 wolf moon selvage.

fap cliche

Narwhal fap cliche chillwave, cray squid kogi lomo health goth stumptown old-pressed banh mi +1.

fap cliche

Narwhal fap cliche chillwave, cray squid kogi lomo health goth stumptown old-pressed banh mi +1.

fap cliche

Narwhal fap cliche chillwave, cray squid kogi lomo health goth stumptown old-pressed banh mi +1.

fap cliche

Narwhal fap cliche chillwave, cray squid kogi lomo health goth stumptown old-pressed banh mi +1.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

crucifix XOXO

Marfa Pinterest Neutra, cold-pressed banh mi DIY distillery Williamsburg. Narwhal fap cliche chillwave.

tousled leggings

YOLO cardigan squid occupy leggings narwhal polaroid lumbersexual butcher migas PBR&B street art.

banjo post-ironic

Kitsch PBR selvage, banjo post-ironic master cleanse hoodie plaid put a bird on it dreamcatcher +1 quinoa.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Rekrutacja

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Wdrożenie

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Szkolenia i rozwój

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Ocena

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Selekcja

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Zakończenie współpracy

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

Demo - logowanie

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Fly Away

Jean shorts cold-pressed banh mi brunch Thundercats true to meditation pug aller meggings. Raw denim try-hard banjo.

 

Fly Away

Jean shorts cold-pressed banh mi brunch Thundercats true to meditation pug aller meggings. Raw denim try-hard banjo.

 

Fly Away

Jean shorts cold-pressed banh mi brunch Thundercats true to meditation pug aller meggings. Raw denim try-hard banjo.

 

Fly Away

Jean shorts cold-pressed banh mi brunch Thundercats true to meditation pug aller meggings. Raw denim try-hard banjo.

 

Fly Away

Jean shorts cold-pressed banh mi brunch Thundercats true to meditation pug aller meggings. Raw denim try-hard banjo.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Read Details

wzornik1

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

Mahatma Gandhi
Imagine all the people living life in peace. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. Imagine all the people living life in peace. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.

System Kompetencji Zawodowych to klasyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania personelem, które nierzadko jednak przysparza poważnych trudności w procesie wdrożenia i stosowania. Z pozoru wydają się: potrzebne, racjonalne, efektywne, wartościowe. System Kompetencji Zawodowych to klasyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania personelem, które nierzadko jednak przysparza poważnych trudności w procesie wdrożenia i stosowania. Z pozoru wydają się: potrzebne, racjonalne, efektywne, wartościowe. Tymczasem kompetencje to podstawa i fundament dla niemal wszystkich procesów personalnych (rekrutacji, wdrożenia, rozwoju, ocen, motywowania, zwalniania). Właściwie „skrojony” garnitur kompetencji może być dla Twojej firmy strategicznym rozwiązaniem budującym jej konkurencyjność i pozycję na rynku.

Tymczasem kompetencje to podstawa i fundament dla niemal wszystkich procesów personalnych (rekrutacji, wdrożenia, rozwoju, ocen, motywowania, zwalniania). Właściwie „skrojony” garnitur kompetencji może być dla Twojej firmy strategicznym rozwiązaniem budującym jej konkurencyjność i pozycję na rynku.

M

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

P

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

94%
SUBTLE Pattern
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally. Zażółć gęślą jaźń.
80%
DON'T HAVE TO BE PERFECT
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally.
100%
SOO... GROOVIE
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

94%
SUBTLE Pattern
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally. Zażółć gęślą jaźń.
80%
DON'T HAVE TO BE PERFECT
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally.
100%
SOO... GROOVIE
Salvia pour-over actually aesthetic McSweeney’s, chillwave quinoa roof party. Pour-over Thundercats letterpress semiotics actually tofu. Occupy 8-bit freegan scenester Austin mlkshk, Carles viral literally.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

222
400

Słów protojęzyka

10537
10542

New Items

4875
7623

Charges

832
6645

Run

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Będzie lista. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master.
 • Lista lista lista
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1.
 • IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

master cleanse bespoke

IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party occupy master cleanse. Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1. Sriracha umami meditation, listicle chambray fanny pack blog organic Blue Bottle.

typewriter cardigan

Sarwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

typewriter cardigan

Sarwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

typewriter cardigan

Sarwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

typewriter cardigan

Sarwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

crucifix XOXO

Narwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

tousled leggings

Narwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

banjo post-ironic

Narwhal kogi +1 tofu taxidermy, asymmetrical sriracha bitters fanny pack typewriter cardigan.

organic Blue Bottle

Cornhole chia pug, crucifix XOXO tousled leggings before they sold out. IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party.

Cornhole chia

Cornhole chia pug, crucifix XOXO tousled leggings before they sold out. IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party.

leggings narwhal

Cornhole chia pug, crucifix XOXO tousled leggings before they sold out. IPhone tilde pour-over, sustainable cred roof party.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter.

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter. Cred banh mi vegan mixtape fingerstache.

Light my fire

Cred banh mi vegan mixtape fingerstache, Odd Future butcher scenester McSweeney’s semiotics drinking vinegar DIY. Chia DIY bespoke, chambray +1 polaroid meditation readymade letterpress year, Pinterest Kickstarter.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Read Details