Author: admin

Archive Posts Listed On This Page

BasicPh

B - A - S - I - C -- Ph

Odporność psychiczna BASIC Ph

B--elief, A--ffect, S--ocial, I--magination, C--ognitive, Ph--ysical

Ilustracje inspirowane kartami “The Cope Cards” dr Ofry Ayalon

A. Model BASIC Ph

Kryzys jest wyzwaniem dla naszych strategii radzenia sobie w świecie. To, co było skuteczne “poza kryzysem” może okazać się niewystarczające kiedy zagrożone jest: a. nasze zdrowie i życie (musimy je chronić w nowy sposób), b. nasi bliscy (teraz w sposób szczególny rodzice i dziadkowie), c. nasze zasoby materialne (praca, oszczędności, szanse biznesowe), d. nasze poczucie wartości, skuteczności i zaufania do innych ludzi (jestem do niczego, nie dałem sobie rady, oni nie dotrzymali słowa, zostałem bez pomocy).

Model BASIC Ph (oraz badania) prof. Mooli Lahada i dr Ofry Ayalon pokazują, że w sytuacjach zagrożenia, niepewności i ryzyka posługujemy się zróżnicowanymi strategiami i sposobami działania, które można sprowadzić do 6 głównych kategorii:

 1. B – Belief: doświadczenie wspierającej Obecności siły Wyższej, wewnętrzny spokój i wzmocnienie płynące z osobistej filozofii życia, nadzieja i siła wynikająca z działania pod Natchnieniem,
 2. A – Affect: wyrażanie emocji poprzez płacz, śmiech, mówienie o swoich przeżyciach, zapisywanie ich (pamiętnik), rysowanie, malowanie, taniec, muzykę, odgrywanie ról i scenariuszy, itd.,
 3. S – Social: siła i energia płynąca z poczucie przynależności do grupy (rodziny, firmy, wspólnoty, stowarzyszenia) oraz roli związanej z odpowiedzialnością za innych i/lub odpowiedzialnością za wspólne cele i zadania (matka, ojciec, mąż, żona, opiekun, lider),
 4. I – Imagination: zaangażowanie wyobraźni w przynoszące ulgę i/lub motywujące idee, symbole i metafory, twórczość i kreatywność, generowanie niekonwencjonalnych pomysłów i rozwiązań,
 5. C – Cognitive: budowanie poczucie wpływu i kontroli poprzez koncentrację na zbieraniu informacji (fakty, liczby), rozwiązywaniu problemów, formułowaniu strategii i planów, realizacji postawionych celów i zadań,
 6. Ph – Physiological: zaangażowanie ciała w przynoszące ulgę aktywności takie jak: wysiłek fizyczny, sport, masaż, spa, medytacje, relaksacje, zdrowe odżywianie, potrzebną dla organizmu ilość i jakość snu, itd.

Większość z nas preferuje 1 lub 2 z tych strategii. Pomoc w sytuacji kryzysowej, zgodnie z założeniami modelu BASIC Ph, polega na odkryciu ulubionych sposobów działania oraz pełnym wykorzystaniu ich potencjału (nazwanie, ochrona – czas i środki, komunikacja innym czego potrzebujemy). W celu wzmocnienia naszej odporności psychicznej w dłuższej perspektywie czasowej potrzebny jest najczęściej rozwój niewykorzystywanych dotychczas lub zapomnianych/zaniedbanych sposobów radzenia sobie z trudnościami i kryzysem.

Ofra Ayalon – Doktor psychologii (Haifa University); Autorka metody The COPE Cards; Dyrektor Nord International Trauma Consultancy; Specjalizacja: interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, katastrof naturalnych

Mooli Lahad – Profesor psychologii (Tel Hai College, Haifa University); Od 1979 roku (ponad 40 lat) prowadzi The Community Stress Prevention Center (instytucja powołana przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji w celu przeciwdziałania skutkom nieustannego zagrożenia wojną i zamachami terrorystycznymi); Specjalizacja: interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, katastrof naturalnych

Referencje dla BASIC Ph

Meta-analiza modelu na podstawie odniesienia do 100 testów i skal psychologicznych służących pomiarowi odporności psychicznej (Model BASIC Ph objął ponad 400 strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; Badania i interwencje realizowane w The International Stress Prevention Centre oraz w Nord International Trauma Consultancy

B. Proces zmiany – metoda lingwistyczna

Poza kryzysem

Kiedy jesteśmy w dobrej formie psychicznej zachodzi naturalna wymiana między Ja i Światem. „Przestrzeń wspólna” zapewnia nam poczucie stabilności oraz chroni przed przeżywaniem nieadaptacyjnego lęku, złości i/lub smutku. Zgodnie z modelem BASIC Ph „to co wspólne” obsługiwane jest przez nasz język zwyczajny (tj. język zgodny z naszymi dominującymi sposobami działania i radzenia sobie z trudnościami i zagrożeniami).

W czasie kryzysu

Kryzys równa się doświadczeniu „nic nie działa/niewiele działa, jestem zagubiony, trudno mi powiedzieć co będzie jutro, nie wiem co robić, nie wiem od czego zacząć”. Odłączenie od świata, który jestem w stanie rozumieć i w którym jestem w stanie działać wiąże się z uczuciami wyobcowania i osamotnienia (w takiej sytuacji łatwiej wpadamy w trudny do kontroli lęk, złość, smutek).

Zmiana

Słuchając historii naszych klientów identyfikujemy preferowane strategie działania i pomagamy odbudować/wzmocnić ponowne połączenia pomiędzy Ja i Światem. Metoda lingwistyczna umożliwia nam precyzyjnie wskazanie, które ze sposobów radzenia sobie są najsilniejsze i dzięki czemu dana osoba, będzie w stanie odzyskać/umocnić poczucie wpływu i kontroli. Lepsze poznanie siebie (swoich preferencji, mocnych stron, skutecznych strategii działania) oraz pogłębione zrozumienie natury 6 czynników BASIC Ph pomaga w ich uruchomieniu i efektywnym wykorzystaniu.

Rozwój BASIC Ph

W sytuacji kiedy interwencja krótkoterminowa (1 – 2 konsultacje) nie przynosi oczekiwanej zmiany i poprawy rekomendujemy uczestnictwo w dłuższych programach rozwojowych ukierunkowanych na uczenie się „języków zapomnianych” tj. tych sposobów działania z modelu BASIC Ph, które dotychczas nie były wykorzystywane lub zostały zapomniane lub zaniedbane. Poniżej prezentujemy nasze skale rozwojowe dla wymiarów BASIC Ph:

 1. Belief: od magii do Uważności i Natchnienia,
 2. Affect: od przemocy do trafnego rozeznawania uczuć i intuicji,
 3. Social: od samotności do wspólnoty,
 4. Imagination: od urojeń i iluzji do kreatywności i twórczości,
 5. Cognitive: od dogmatyzmu do efektywności,
 6. Physical: od uzależnienia do integracji.

Integracja

W sytuacji kiedy przezwyciężamy kryzys uruchamiamy najczęściej zasoby, do których utraciliśmy dostęp w wyniku zaskoczenia zbyt trudną/tragiczną sytuacją lub wykorzystujemy nowe umiejętności i strategie działania. W ten sposób rozpoczyna się proces ponownego budowania/umacniania „części wspólnej” ze światem. Odzyskujemy wystarczające poczucie kontroli i zrozumiałości świata, aby móc działać bez nadmiernego lęku, złości i smutku.

C. Konsultacje

W związku z zagrożeniami psychologicznymi jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19 przygotowaliśmy dla Państwa 2h konsultacje w oparciu o model i metody BASIC Ph. W trakcie spotkania, konsultant Whitefox pomoże Państwu w określeniu preferowanej strategii działania (1 lub 2 czynniki Basic Ph, zastosowanie zestawu “The Cope Cards”) oraz sformułuje rekomendacje rozwojowe w zakresie sposobów radzenia sobie, które aktualnie są niewykorzystywane, zapomniane lub zaniedbane. Cele i metody konsultacji zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby.

Czasami krytyczne okazuje się profilaktyczne wzmocnienie ogólnej odporności psychicznej, w innych wypadkach konieczne staje się przywrócenia podstawowego poczucie wpływu i uwolnienie od przytłaczających uczuć złości, lęku i smutku.
D. Historie i relacje

“Jestem zaskoczona jak bardzo próbowałam narzucić swój sposób radzenia sobie z trudnościami mojemu zespołowi. Stworzyłam nieustannie planujący sztab kryzysowy (fakty, liczby, scenariusze). U części osób niepotrzebnie wywołałam opór i dodatkowe negatywne emocje. Wiele razy czułam się nierozumiana i bojkotowana.”

“Nie rozumiem, jak w tej sytuacji można skupić się na utrzymaniu formy i trosce o dobre jedzenie. Co z odpowiedzialnością za innych? Co z zadaniami wynikającymi z podjętych ról i zobowiązań? Czemu nie poświęcić na ich realizację całego swojego czasu i możliwości?”

“Nie wiedziałam jaką rolę w moim radzeniu sobie z trudnościami odgrywa fantazjowanie i wymyślanie rzeczy dziwacznych. Myślałam, że to strata czasu.”

“Zdziwiło mnie jak ważne jest dla mnie odniesienie do czegoś Większego i Ważniejszego ode mnie. Myślałem, że tak już tego nie przeżywam. Dziwne.”

Read Details

Analiza wypowiedzi

Psychologia języka

Analiza wypowiedzi

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne, FOXP2

To co jest mówione, jest jednym z najbardziej konkretnych przejawów naszych myśli, postaw i preferowanych sposobów działania – może zostać nagrane, przepisane oraz poddane rzetelnej i precyzyjnej analizie ilościowej i jakościowej. Badanie języka to nasza pasja i najbardziej podstawowa metoda pracy. Przejdźmy do kilku przykładów.

System Kodowania Wypowiedzi Whitefox zawiera 152 formy językowe.

11

Pytania rozpoczynające się od „czy?”

W sytuacji kiedy zadaję pytanie od „czy?”, muszę wcześniej pomyśleć stwierdzenie, które chce poddać weryfikacji. Nie jest możliwe zadanie pytania od „czy?”, bez przyjęcia minimum 1 założenia (podejrzenia, oskarżenia).

Czy nie rozmawiasz z Tomkiem, ponieważ nie dostałeś premii za realizowany ostatnio projekt?” Czy powiedziałeś innym co chcesz zrobić, zanim rozpocząłeś to działanie?” Czy może było tak, że to Ty nie wykonałeś swojej części pracy?” Czy dzwoni Pani do nas w związku z awarią czy w innej sprawie, czy dzwoni Pani z Gdańska, czy z Krakowa?”

Analizując transkrypcję wypowiedzi widzimy, że ponad 60% uczestników naszych programów rozwojowych ma tendencję do nadużywania pytań zamkniętych od słowa „czy?”. Ich umysły nieustannie formułują masę różnych stwierdzeń, założeń i hipotez. Inne osoby w tej sytuacji mogą mówić jedynie: tak lub nie. Jaka będzie komunikacja menedżera z jego pracownikami i klientami, jeżeli na 40 stronach transkrypcji jego wypowiedzi pojawiło się 150 razy „czy?” i tylko 2 pytanie otwarte od zaimka „co?”. W jaki sposób będzie on słyszał i rozumiał wypowiedzi innych? Co się stanie z komunikacją tej osoby jeżeli do słowa „czy?” dodamy występującą często z tym zaimkiem frazę „tak, ale…” i na tych 40 stronach wystąpi ona 80 razy? Jakie jest ryzyko, że osoba z którą pracujemy w tej sytuacji słyszy przede wszystkim własne myśli, pomysły i założenia?

22

Czas przeszły i okolicznik przyczyny „dlaczego” vs czas przyszły i czasowniki modalne

Jednym z ważnych ćwiczeń w czasie naszych sesji Development Center i treningów kompetencji są rozmowy przełożony-podwładny. Trwają one zwykle od 10 do 15 minut i dotyczą problemów, które najczęściej pojawiają się w codziennej pracy z zespołem tj. opóźnień, błędów, pretensji. Transkrypcja takiej rozmowy zajmuje ok. 3 – 4 stron. Podobnie jak w przypadku pytań od „czy” ponad 60% osób (przed szkoleniem) prowadzi takie spotkania w czasie przeszłym wykorzystując wielokrotnie okolicznik przyczyny „dlaczego?”. Dominują następujące wypowiedzi:

„Co się stało? Opowiedz konkretnie… dlaczego tak to zrobiłeś? Dlaczego nie przekazałeś tych informacji wcześniej? Dlaczego tak się zachowałeś? Co wtedy zrobił Tomek? Nie, tak nie było… w tej sytuacji musiałeś wiedzieć… Nie ja tego nie zrobiłem, ja nie wiedziałem, to Tomek nie powiedział, to on zabrałitd.

Jeżeli całe 15 minut rozmawiamy w czasie przeszłym bardzo trudno wypracować rozsądne rozwiązanie trudnej sytuacji. Musielibyśmy mówić istotnie więcej w czasie przyszłym i korzystać z czasowników modalnych np.

„Co możesz zrobić w tej sytuacji? Co chcesz zrobić w tej sytuacji? Co teraz zamierzasz? Będziemy teraz… Ja będę teraz… a więc podsumowując do końca miesiąca zrealizujesz zlecone zadanie, a ja w tym czasie znajdę możliwość na sfinansowanie Twojego projektu… ten dokument muszę skończyć do jutra do 15.00”

O czym rozmawiamy z naszymi pracownikami i współpracownikami, jeżeli niemal cały czas mówimy w czasie przeszłym, a mówienie o przyszłości ograniczamy do wydawania krótkich wytycznych i wskazówek – bo już nie mamy czasu na rozmawianie o pomysłach? Co powiedzą nam pracownicy, którzy na początku naszych rozmów będą czuli się oceniani i atakowani? Jak będzie wartość ich wyjaśnień i usprawiedliwiania siebie w tej sytuacji? W jakiś sposób zrealizujemy w terminie postawione nam cele i zadania jeżeli nie potrafimy używać słów: móc, chcieć, zamierzać?

33

Zdania zawsze prawdziwe A=A^~A=~A^Av~A

Zawsze możesz do mnie przyjść – drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte…, wiesz, biegu rzeki nie zatrzymasz… czasami niezwykle ważna jest stanowczość i determinacja – choć występują i takie sytuacje, w których niezwykle istotna jest ostrożność i zachowanie pewnego dystansu… musimy pamiętać o tym, że innowacje to podstawa naszego sukcesu, a innowacje to takie nowości, które są nowe i nie są jeszcze rozpowszechnione… musisz pamiętać o tym, że w pracy zespołu bardzo ważna jest komunikacja… bez komunikacji nie jest możliwa skuteczna współpraca w miłej atmosferze… warto szanować innych i grzecznie  się do nich odnosić wiesz… to bardzo pomaga i jeszcze powiem Ci, że… itd.”

Większość z nas określiłaby takie wypowiedzi jako pustosłowie, powtarzanie banałów, ględzenie, wpadanie w ton „ja-wyżej”. Jak Państwo myślą? Ilu z nas przytrafiają się takie wypowiedzi? I nie chodzi o krótkie dwa czy trzy wtrącenia. Mówimy tutaj o kilkuminutowych wielozdaniowych dobrych radach w stylu A jest ważne, ponieważ jest A, a nie-A prowadzi do kłopotów ponieważ jest nie-A. Ponad 50% z nas nie potrafi się powstrzymać przed takim mówieniem. Najczęściej tego nie kontrolujemy i nie zdajemy sobie sprawy jaką trudność sprawiamy innym

44

Liczba (Q*(c-kz))/((Q*(c-kz)-Ks)*EBIT/(EBIT-odsetki)=DLT

Galileusz powiedział, że matematyka jest alfabetem, za pomocą, którego Bóg opisał wszechświat. Liczby pomagają nam najczęściej odnaleźć się w rzeczywistości – ukonkretniają i urealniają nasze cele i problemy. Nie brakuje nam nie wiadomo jakiej marży do końca miesiąca – wiemy, że potrzebujemy jeszcze 2,200,000 zł. Ta liczba doprecyzowuje i dookreśla zakres naszych działań i możliwości. W jaki sposób będzie zarządzał swoim pionem/działem/departamentem menedżer, który w czasie 8h sesji Development Center, w której konieczne było wielokrotne liczenie i kalkulowanie, jedynie 4 razy w swoich wypowiedziach i zapisach użył liczebników? Co w sytuacji, kiedy w tym, co powiedział i zapisał przeważają zaimki nieokreślone takie jak: ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś lub przysłówki i wyrażenia: więcej, mniej, trochę i troszeczkę, w pewnym stopniu? Jakie będę konsekwencje podejmowanych przez niego decyzji?

55

„Nie”, „niestety” i „jeżeli”

Czasami zdarza się, że pracujemy z osobami, które zajmują się prostą obsługą klienta. Ich rozmowy trwają zwykle od 2 do 5 minut. Jeżeli pracownicy Ci nie zostaną przygotowani do rozmawiania z dużą ilością osób w sytuacji, kiedy trzeba radzić sobie z trudnymi problemami i konfliktami można usłyszeć następujące wypowiedzi:

Nie niestety, nie mogę tego zrobić, to jest nie możliwe w naszym systemie… jeżeli byłby Pan/byłaby Pani to wtedy… jednak ponieważ Pan/Pani nie jest… to zgodnie z obowiązującymi procedurami nie jestem w stanie…, niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie… jeżeli chciałbym Pan/Pani to wtedy, jednak jeżeli obowiązują Pana/Panią regulacje „Z” to nie będzie możliwe… to nie jest w zakresie moich obowiązków… nie mam dostępu do tych informacji… już Panu/Pani mówiłem/am, że niestety nie…”

Liderzy mówienia „nie”, „niestety” i „jeżeli” w nagranych przez nas rozmowach potrafią użyć tych słów kilkadziesiąt razy w ciągu kilku minut (np. 2 rozmowy po 3 minuty: 21 „nie”, 18 „niestety”, 12 „jeżeli”). Pozostałe osoby, bez przygotowania, radzą sobie niewiele lepiej. Jeżeli masz w ręku wyłącznie młotek, wszystko przypomina gwóźdź. Jeżeli nie potrafisz nazywać potrzeb i emocji rozmówcy, jeżeli nie potrafisz mówić w czasie przyszłym o tym co możesz, zamierzać i co zrobisz… „nie”, „niestety” i „jeżeli” będzie rozsądnym rozwiązaniem, a czasami jedynym wyjściem z trudnej sytuacji.

Komentarze do Państwa wypowiedzi w raportach indywidualnych oraz przekazywane w czasie treningów wskazówki komunikacyjne mają najczęściej odniesienie do następujących dziedzin wiedzy i nauki o języku. Tutaj chcemy wymienić jedynie najważniejsze z nich.

A. Antropologia i początki rozwoju mowy

Człowiekowate - 99% rozwoju bez języka

Przyjmuje się, że język jaki znamy, tj. oparty na składni, powstał ok. 45000 lat temu wraz z pojawieniem się nowego gatunku Homo Sapiens. Przy 6 mln lat rozwoju hominidów mówienie jest czymś naprawdę nowym (to poniżej 1% czasu rozwoju człowiekowatych). Matematyczny model dynamiki ewolucyjnego rozwoju języka (Nowak, Komarova) pokazał, że przejście z proto-języka, w którym nie było jeszcze części mowy stało się opłacalne gdy słownik człowiekowatych przekroczył 400 elementów (ze składnią przy tej wielkości słownika mówi się szybciej i bardziej precyzyjnie). Fascynują nas właśnie takie badania i analizy – wiedza dotycząca początków mowy pomaga nam zrozumieć to, z czym pracujemy na co dzień. Możemy np. postawić pytanie – jakie było pierwotne zastosowanie aktów mowy – czy ważniejsze było działanie i współdziałanie, czy może tworzenie prawdziwych i rzetelnych reprezentacji na temat świata. Z tym dylematem pracujemy niemal w każdym raporcie – a uczestnicy naszych szkoleń dzielą się na tych, którzy traktują swój język jak użyteczne narzędzie do działania i tych, bardziej upartych którzy dużo większe znaczenie przywiązują do możliwego dzięki językowi opisowi świata.

B. Badania neurolingwistyczne

Jak wytłumaczyć fakt, że mysz z wszczepionym genem FOXP2 skuteczniej radzi sobie z poznawaniem nowego labiryntu? Jakie znaczenie mają dla języka podwyższone zdolności powtarzania tych samych procedur i nawyków? Czy jest możliwa utrata czytania, ale nie pisania i czy można stracić mówienie czasownikami i zachować posługiwanie się rzeczownikami. Odpowiedzi na te pytania mogą być zaskakujące.

 1. FOXP2 – to gen odkryty w 7 chromosomie człowieka, którego brak odziedziczony zgodnie z prawami Mendla, powoduje zaburzenia językowe (SLI) – szczególnie w aspekcie posługiwania się gramatyką, która jest zbiorem reguł i rutyn językowych.
 2. Tak, w wyniku udaru można utracić zdolność czytania i zachować zdolność pisania.
 3. Tak, można również mieć poważne trudności w mówieniu czasownikami i dużo dużo mniejsze w posługiwaniu się rzeczownikami.

FOXP2 to gen człowieka odpowiedzialny za kompetencję językową, szczególnie w zakresie gramatyki, która jest zbiorem reguł, rutyn i schematów.

Wiedza z tego zakresu pomaga nam zrozumieć, z czym mogą wiązać się małe specyficzne błędy w mówieniu i pisaniu. Jakie znaczenie dla codziennej organizacji pracy mogą mieć istotne agramatyzmy i paragramatyzmy.

C. Rozwój języka małego dziecka

To szczególnie fascynujący obszar wiedzy ponieważ mówi nie tylko o rozwoju języka, ale także o rozwoju całego człowieka. Z naszej perspektywy dwa zagadnienia wydają się szczególnie interesujące:

Rozpad „holofraz” małego dziecka np. holofrazy „Buty!” na strukturę predykatywno-argumentową i wszystkie części mowy oraz formy fleksyjne tj. w tym wypadku:

„Mamo załóż mi proszę buty, bo bardzo chciałbym wyjść teraz na podwórko i pobiegać z innymi dziećmi. Słyszę je przez okno… jest otwarte, nie zauważyłaś?”.

W analizowanych przez nas transkryptach rozmów i wypowiedzi dostrzegamy różny poziom rozpadu – tylko część z nas potrafi płynnie posługiwać się złożonymi pojęciami abstrakcyjnymi, a jeszcze mniej zdaje sobie sprawę z ich ograniczeń i błędów, w które wpadamy, jeżeli je absolutyzujemy.

Rozwój teorii umysłu innych osób. Przeprowadźmy krótki test fałszywych przekonań. Do pokoju zapraszamy dwójkę dzieci. Kiedy są razem chowamy zabawkę do szafy. Teraz prosimy jedno z dzieci o wyjście z pokoju. Kiedy dziecko zamknie za sobą drzwi, wyjmujemy zabawkę z szafy i ukrywamy ją w biurku. Teraz pytamy dziecko, które widziało co robimy (i które jest badane), gdzie jego/jej kolega/koleżanka będzie szukał zabawki, kiedy ponownie zaprosimy go do pokoju. Dzieci, które odpowiedzą, że będzie jej szukał/szukała w biurku nie mają TEORII UMYSŁU INNEJ OSOBY. Takie odpowiedzi klasyfikujemy jako autystyczne. Jaki jest świat osoby, które nie potrafi przyjmować perspektywy innych? W jakim świecie żyje? Czym będzie w tej sytuacji empatia? Choć może to zabrzmieć paradoksalnie wielu z nas ma poważne trudności z decentracją (co nie oznacza oczywiście, że nie rozwiążemy testu fałszywych przekonań) – zdarza się, że nie potrafimy wczuć się w naszych klientów i naszych pracowników – często mówimy swoje i do siebie.

D. Psycholingwistyka

Z perspektywy naszej pracy istotne są:

Listy wyrażeń i wyrazów pierwotnych tj. takich, które powtarzają się we wszystkich językach świata. Ciekawe w tym kontekście może być ustalenie Swadesha, że możemy wyróżnić listę 100 takich słów, ale już nie 200, ponieważ w części języków nie będą one miały swoich odpowiedników,

Banki mowy i listy frekwencyjne współczesnej polszczyzny, w których możemy zweryfikować częstość występowania poszczególnych słów,

Teorie i badania z zakresu gramatyki generatywno-transformacyjnej (Gramatyki Uniwersalnej) opisujące funkcje i znaczenie poszczególnych części mowy oraz form fleksyjnych,

Teoria aktów mowy sformułowana przez Johna Austina i rozwijana przez Johna Searle. W niej znajdujemy zestawienia i listy czasowników performatywnych tj. wyróżniających w naszej komunikacji takie wypowiedzi jak: informowanie, zaprzeczanie, pytanie, rozkazywanie, proszenie, obiecywanie, gratulowanie, grożenie, przepraszanie, dziękowanie, mianowanie, ogłaszanie itd. Przygotowywane przez nas analizy wypowiedzi sa pełne tego typu zachowań. I ma tutaj oczywiście znaczenie czy rozmowa z zespołem odbywa się poprzez takie czasowniki performatywne jak: pytania, przekazywanie informacji czy też na przemian prośby, groźby i zastraszanie. Bardzo wielu menedżerów w ograniczony sposób korzysta z zadawania pytań i parafrazowania wypowiedzi swoich pracowników i współpracowników.

Metody analizy słów-kluczy. Np. Istotna nadreprezentacja wyrażeń: zawsze, nigdy, trzeba, powinno się, nie wolno, wszyscy, nikt, całkowicie, absolutnie, bez wątpienia zgodnie z badaniami Suitberta Ertela świadczy o podwyższonym lub wysokim poziomie dogmatyzmu. A każdy z nas wie jak trudno jest pracować z ludźmi, którzy sa nieomylni i wszystko wiedzą lepiej.

Teorie i metody z zakresu analizy dyskursu i narracji.

E. Filozofia

Nasi ulubieni autorzy to: Wittgenstein I, Wittgenstein II, Gadamer, Chomsky, Popper, Khun, Buber, Levinas.

A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą – I udają, że znaczą coś więcej, niż znaczą!…

B. Leśmian
Read Details

Consulting

Markets are conversations

Consulting

motivation and loyalty, trends, segments, managers, systems

Assessment of development opportunities

As a strategic agency, we start the consultancy collaboration from defining the development opportunities that are most important to your company. Most often, we use a pattern that divides development opportunities into three basic bundles of actions:

 1. Growth through intensification: a. market penetration strategy; b. market development strategy; c. product development strategy,
 2. Growth through integration, i.e. alliances and acquisitions: a. vertical ones: suppliers, distributors; b. horizontal ones: competition,
 3. Growth through diversification: new products for new markets.

All consultancy activities we carry out take place in the context of specific development opportunities: by building a communication strategy with the market, a personal strategy or by recommending managers for highest positions in the company, we need to know what is most important for you at the relevant time.

"Markets are conversations” (The Cluetrain Manifesto) - in every development strategy, what we say to our customers and business partners and how we say it is of crucial importance.
Logic of action

An important step in our strategic workshops is to name the logic of action of an enterprise and its individual business units. Referring to leadership models, we distinguish company’s 5 market orientations:

 1. Production orientation where the high availability of products and services and their low price are most important,
 2. Product orientation where the emphasis is placed on the high quality, usability and innovation of the solutions offered,
 3. Sales orientation that is based primarily on the network of business relations and the competencies of salesforce,
 4. Marketing orientation where needs and emotions of customers become the strategic point of reference,
 5. 5. Holistic orientation where “everything matters”, and the 5 factors enable to predict the future of the company, namely:
  • employee motivation and loyalty,
  • favourable trends and calendar of events on the market,
  • properly selected territories/segments of competition,
  • competencies and wisdom of managers,
  • usability and transparency of formal systems and regulations.

If we analyse the situation and see hardly any factors in favour of the success of the company or business unit, we help in restructuring it. When acting against people, in the wrong place and at the wrong time, without market mapping and in chaos, it is impossible to win with the clever, unified and effectively organised competition.

The right selection of methods and tools of change is determined by the discovered current logic of company’s operation.

The ability to decentralise, i.e. to go beyond one’s own needs, thoughts and aspirations, is a prerequisite for understanding company’s strategic communities and market opportunities.

When formulating the first assumptions of the philosophy of language, Ludwig Wittgenstein created the concept of a “logical form”. Analysing what we say and how we do it, he wrote: “A gramophone record, the musical idea, the written notes, and the sound-waves, all stand to one another in the same internal relation of depicting that holds between language and the world. They are all constructed according to a logical pattern”. Our consultancy activities aim, first of all, at the synchronisation of the company with its market, so that products, services, employees’ competencies, organisational culture, and the development and communication strategy are the mapping of the market and the thoughts and needs of customers. By referring to the above quote, the strategic question will be in this situation whether or not today we are ready to design solutions that our customers will expect in a year or two or in the next few years.

An example of market mapping according to the Whitefox model (selected strategic elements):

Dynamics of competition and competition strategies

Moving to the analysis of competition and formulation of the strategy of actions, we most often use the model of an army meeting on a battlefield. Each of the competitors enters different units in the competition. The flagship product that enables to maintain a strategic place in key distribution channels will have a different place in the series than another product which, at the moment, is only a stronghold on a given market or in a given category or product line. The right mapping of competition set-up and its strategic business units allows to take extremely precise and effective tactical actions. During our strategic workshops, we teach how to recognise 9 territories of competition, and we practice and plan dozens of tactical manoeuvres, such as position defence, flanking defence, defence through pre-emptive attack, defence by counter-offensive, mobile defence, strategic retreat, frontal attack, attack on flanks, circling attack, bypass attack, guerrilla attack.

The lack of precise mapping of competition’s position, its strategic business units and currently implemented tactical manoeuvres expose our best ideas and investments to a huge risk.
Project results of Whitefox consulting activities:
 • Development and communication strategies:market analysis and decomposition (segments, niches, gaps), product and technology decompositions (R&D analyses), tactical plans for implementing a new product or changing a brand image, communication briefs, development and competition strategies,
 • Personnel strategies strategic documents in respect of HR management, including solutions regarding: job descriptions and career paths, recruitment, on-boarding, training and development, periodic assessment, motivation, promotion and talent management, termination of collaboration and dismissal,
 • Competency models: competency catalogues, competency profile matrices adjusted to the current corporate strategy, scales for periodic assessments of soft and hard competencies (technical skills, operation of tools, machinery and technology), questions and scales of assessment for recruitment interviews,
 • HRM implementation: full implementation of the Whitefox app platform enables the digitalisation of all key personnel processes (see personal strategies),
 • Assessment Center: recommendations in the form of collective and/or individual reports regarding the candidates applying for positions and functions strategic for our customers’ companies (managers, directors, management). Whitefox has never headhunted; it does not and will not deal with this kind of activity; at our customers’ request, we participate in recruitment processes for higher positions only as third-party assessors, not being part of any recruitment agency. In the course of our Assessment Centre, we solely use our own assessment tools.
 • Development Center: Whitefox individual reports including the analysis of logic of statements and analysis of facial expressions together with detailed development guidelines in respect of language forms and methods of working on patterns of emotional expression that make functioning difficult. Whitefox reports from DC sessions are passed only to the people who participate in a relevant development programme during the feedback session; we never provide them to superiors.
 • Periodic assessment: procedures and rules of periodic assessment, observation scales and instructions for use of the assessment form, messages informing about the scope and course of the assessment process,
 • 360-degree assessment: profile and pattern of the 360-degree assessment, procedures and rules related to the assessment, observation scales and instructions for individual groups of assessors, templates and models of messages on the scope and course of the assessment,
 • AC/DC exercise package: AC/DC exercise catalogue dedicated to the company and adapted to the context of its operation, consisting of the following elements: basket of tasks allowing preparation of different versions of this exercise, simulation exercise x 2, group discussions x 2, negotiation exercise x 2, conversation with team exercise x 2, superior-subordinate exercise x 6, conversation with customer exercise x 4, presentation exercise, creative exercises x 4, behavioural interview in respect of organisation of own work and professional development. We prepare all the exercises and the interview in relation to the standards obtained for traditional AC/DC Whitefox exercises (research sample: 3,000 transcripts of the above-mentioned exercises). The prepared exercises enable to perform a reliable analysis of statements and patterns of facial expressions.
 • Competency tests: Tests have been prepared in accordance with the Whitefox Statement Coding System. The task of the examined person is most often the selection of appropriate language forms for the professional situations described in the tests. We use our tests as a complementary exercise during the Development Centre session.

In order to obtain an offer dedicated to your company in respect of the consultancy areas described above, contact us on (58 739 63 31) or by email (biuro@whitefox.pl).

Read Details

Training and devlopment

Manager development programme

Training and development

models of adult human development, stages and crises

12 topical areas

Whitefox provides 12 basic training courses. Each of them is a topical area that includes broad and diverse knowledge, skills and technologies from a given field. For each of the topics, we have selected methods and exercises whose effectiveness has been reliably verified in empirical research and business practice. We only choose those solutions whose results can be measured and precisely quantified.

The Statement Coding System and the facial expression coding system "translates our customers’ thoughts and emotions into mathematics” which changes their understanding of themselves, of others and of the world in which they pursue their business.
Mindfulness and accuracy

The promise we make to you is that we will, in all our development activities, maintain the maximum precision and mindfulness. In our opinion, the majority of adults change their beliefs, attitudes and behaviours in a situation where results of the adopted logic of action involve losses, failures and problems. However, connecting the style of action with its inherent consequences requires precise and quantified feedback. Otherwise, it is not clear which results from which.

„We count words, statements and grammatical structures; we count face movements” - the knowledge that we derive from this experience helps our customers achieve important development and business goals.
Development programmes

Our core activity is the implementation of complex development programmes. We start collaboration from the definition of competency profile that will be verified and developed during the programme. Next, we carry out the Development Centre sessions, so that each participant can obtain an individual report with the record of key forms of statements and preferred emotional reactions. After completion of the feedback session, we move to behaviour training. Individual reports are only provided to the people concerned. A summary report is anonymous and prevents identification of individual employees.

Below, we present one of the development patterns we use. The subject of improvement can be any skills of the 12 topical areas. In a situation where the study group operates in a unique context that prevents the use of standard Whitefox scales and exercises, the entire programme and all tools are adapted to the specific circumstances of operation of individual persons.

A sample Whitefox development programme pattern:

From paraphrase to Heisenberg’s matrix mechanics

During performed development activities, we teach the simplest things, such as asking open questions or paraphrasing statements of others. These skills, although technically not causing any difficulty to anyone (everyone can ask a question with what, how, when, where, and almost everyone can repeat what he/she has just heard), require special mindfulness and training in practice. In order to deal with the mind that “thinks too much” or “works too much”, we are forced to refer to models, theories and abstractions.

Building the motivation to listen and learn results from going beyond what we take for granted and see as obvious.

At the beginning, many rejected the Heisenberg’s matrix mechanics: it assumed something disturbing, something that exceeded the imagination, something that was destroying foundations. What does reality mean where there is no “place” of which we can become cognisant? What “is” the world which we can enter by means of numbers and equations? How can there “not be” something as obvious as 3D space that permeates almost every concept we use?

Some of the participants of our training courses constantly talk and interrupt others or stubbornly keep silent or control everything around until they deal with their basic assumptions. Whitefox specialises in working with people who know too much or work too much, although they are not necessarily worried about Heisenberg’s findings.

In order to obtain a training or development programme offer dedicated to your company, contact us on (58 739 63 31) or by email (biuro@whitefox.pl).

Read Details

Centrum terapeutyczne

Rozmowy online

Centrum terapeutyczne

Terapia narracyjna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Kiedy ktoś zwraca się do nas po indywidualną pomoc rozpoczyna najczęściej od przedstawienia krótszych lub dłuższych opowieści, które wiążą się dla niego z lękiem, smutkiem, wyczerpaniem lub złością. W czasie rozmów poznajemy szczegółowo kolejne zdarzenia, bohaterów i konsekwencje tych historii. Wiele z tych opowiadań, w sytuacjach kryzysowych, kończy się formułowaniem następujących ocen:

 1. Jestem do niczego. Jak mogłem/mogłam doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli pozwoliłem/pozwoliłam, aby coś takiego się stało musi być ze mną coś nie tak. Zepsułem/Zepsułam wszystko!
 2. Nie poradzę sobie. To,  co chciałbym/chciałabym lub muszę zrealizować jest ponad moje siły. Moja historia w tym obszarze to wyłącznie ciąg porażek i błędów. Nic mi już nie pomoże! Nadzieja to jedynie oszukiwanie siebie.
 3. Nie zasługuję na: szacunek, przyjaźń, miłość.
 4. Jestem złym człowiekiem. To, co zrobiłem/zrobiłam świadczy o tym, że myślę wyłącznie o sobie. Jestem nic nie wartym/wartą egoistą/egoistką!
 5. Moje życie jest żałosne! Powinienem/powinnam być najbardziej samotnym człowiekiem na świecie.
 6. Świat jest wrogim miejscem w którym każdy myśli tylko o sobie. Też będę tak robił/robiła.

Czasami wypowiadamy to wszystko wprost. Czasami tak myślimy i nie mówimy o tym innym. Zdarza się też, że tylko niejasno rozpoznajemy, że żyjemy w więzieniu zbudowanym z własnych ocen i strachów. Przemijamy zamknięci w naszych oskarżeniach. Zaklęci w żabę ograniczamy marzenia. Sami siebie sądzimy, sami siebie skazujemy, sami sobie wymierzamy karę samotności i wewnętrznej pogardy lub decydujemy się na życie w świecie, w którym najważniejszym doświadczeniem jest samotność

Na szczęście tak bywa tylko w sytuacjach kryzysowych. Nie jest to czas łatwy, ani bezpieczny. Kiedy cierpimy, boimy się, złościmy, przeżywamy osamotnienie nasze historie układają się w złe bajki i mity, które chciałyby nas przerobić na swoich bohaterów.

Rozbicie tych ciemnych historii zaczyna się często od zadania pytań, które pozwalają zobaczyć, że to na czym skupiła się nasza pamięć i uwaga to jedynie wycinki rzeczywistości tendencyjnie ułożone w złą opowieść. Z opisu ubogiego i rozrzedzonego przechodzimy do opowiadania bogatego i złożonego. Nazywamy nasze trudności, aby móc uwolnić się od ich wpływu. Przytaczane są inne pomijane fakty i zdarzenia. Pojawiają się nowi bohaterowie, którzy do tej pory milczeli lub byli niezauważeni. Historia opowiadana jest raz jeszcze – od nowa – uzupełniona o dobre relacje, w których mówimy i myślimy o powodzeniu, o radzeniu sobie, o własnej kompetencji i wartości, o szacunku do siebie, o radości, o przyjaźni, o pięknie, o miłości.


W sprawach dotyczących terapii prosimy o kontakt z Aleksandrą Miniatorską (tel. 508 608 217) Skype call

Read Details

Wdrożenie HRM

Procesy personalne

Platforma HRM

opisy stanowisk, rekrutacja i selekcja, wdrożenie, szkolenia, ocena

Whitefox app to nasza autorska platforma internetowa wspierająca rozwój kompetencji pracowników. System nie spełni Twoich oczekiwań i rozczaruje Cię jeżeli:

 • Chciałbyś/Chciałabyś zdobyć ukrytą wiedzę psychologiczną, dzięki której będziesz wiedział/wiedziała kogo zwolnić lub zdegradować (ludzie będą bali się Ciebie i każdego systemu, z którego będziesz korzystał/korzystała, wszystkie oceny i wyniki będą zakłamane),
 • Myślisz, że szczegółowe, systemowe uporządkowanie kwalifikacji i kompetencji oraz ich rzetelna systematyczna ocena przełożą się na wyniki Twoich pracowników i Twojej firmy (część bardziej efektywnych pracowników zmuszonych do uczestnictwa w takim projekcie sfrustruje się i go porzuci),
 • Chcesz zbudować system ocen i punktów, który wzmocni rywalizację pomiędzy Twoimi pracownikami i zwiększy ich motywację do rozwoju i osiągania kolejnych jeszcze wyższych rezultatów biznesowych (nasilisz konflikty i nieporozumienia, zepsujesz współpracę wielu ludzi, która dziś odbywa się bez problemów).

Nie możemy więc zagwarantować Ci, że zdobędziesz wyjątkową wiedzę psychologiczną o pracownikach, zbudujesz obiektywny i sprawiedliwy system oceny, czy wzmocnisz wyścig o premię i awanse, nawet jeżeli niektóre z tych efektów będą przypadkiem wynikiem wdrożenia lub wykorzystania naszego systemu.

Proponujemy Ci, abyś  swoją uwagę poświęcił/poświęciła zupełnie innej kwestii tj. skoncentrował/skoncentrowała się na realnej zmianie postaw i zachowań Twoich pracowników. W praktyce oznacza to, że:

 1. Osoby działające na szkodę współpracowników i organizacji, manipulujące i rozbijające zespół/zespoły pomyślą o odejściu z Twojej firmy.
 2. Osoby bierne, oczekujące wskazówek i ponagleń, niezorganizowane i nieodpowiedzialne przestaną robić fochy i głupoty. Zaangażują się w zmianę swoich kłopotliwych nawyków i przyzwyczajeń. Staną się bardziej samodzielni, zdeterminowani, konsekwentni i uporządkowani.
 3. Osoby nieznoszące sprzeciwu, wywierające presję, krzyczące i panikujące złagodnieją, kiedy trzeba – będą potrafiły odpuścić, zmienią swój styl rozmawiania z innymi, przestaną powodować konflikty, wartościowi pracownicy przestaną odchodzić z ich powodu.
 4. Osoby mądre i skuteczne, ale dystansujące się i zagubione w końcu zdecydują na czym im zależy, co konkretnie chcą robić i będą to robić.

Taka zmiana jest możliwa tylko dzięki dedykowanej informacji zwrotnej. Najszybciej rozwijamy się dzięki uwagom i sugestiom, jakie otrzymujemy od naszych współpracowników, przełożonych, podwładnych, rodziców, dzieci i małżonków. Nawet jeżeli mówimy, że „nas to nie rusza” – to jeżeli oni wszyscy zaczynają powtarzać to samo lub prawie to samo tylko nieliczni z nas pozostają niewzruszeni. Większość mówi sobie – „muszę coś zmienić”. Inni cenią sobie, że umiem, potrafię i mogę A, B i C, ale jak widać bardzo przeszkadza im, że…

Często brak zmiany i motywacji do rozwoju wynika z braku informacji zwrotnej lub z powodu tego, że informacja ta jest: niepełna, niekonkretna lub płynie wciąż z jednego i tego samego źródła (np. od przełożonego, który ma opinię furiata)

Whitefox app to platforma, w której wszystkie procesy zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby zmaksymalizować wartość informacji zwrotnej, jaką otrzymuje użytkownik systemu np.:

 • Pracownik uczestniczący w ocenie okresowej porównuje swoje oceny i wrażenia z ocenami i wrażeniami menedżera, po czym omawia ewentualne różnice w trakcie indywidualnego spotkania.
 • Menedżer uczestniczący w badaniu 360 otrzymuje ustrukturyzowany feedback z perspektywy wielu osób: przełożonego, współpracowników, podwładnych, klientów. Wszyscy oni mają możliwość odniesienia się w sposób anonimowy do konkretnych zachowań, decyzji i sposobu funkcjonowania ocenianego pracownika.
 • Handlowiec lub kierownik rozwiązujący test kompetencji zdiagnozuje i może zweryfikować swój sposób myślenia, dominującą logikę działania i najczęstsze schematy podejmowania decyzji w takich obszarach jak np.: praca z klientem, organizacja pracy własnej, kierowanie zespołem, zarządzanie.
 • Osoby planujące szkolenia monitorują efektywność prowadzonych działań rozwojowych oraz przeprowadzają ankietowe badania opinii i wrażeń pracowników. Na podstawie raportów mogą trafniej wybierać dostawców planowanych szkoleń i warsztatów.
 • Osoby podejmujące decyzje personalne dotyczące zatrudniania, rozwoju, awansów oraz wynagrodzeń otrzymują raporty zbiorcze, na podstawie których mogą ocenić trafność swoich decyzji z punktu widzenia utrzymania w firmie kluczowych kompetencji i kwalifikacji technicznych.

Dlatego ryzykujemy stwierdzenie, że ten system zmienia ludzi – nie dlatego, że zawiera niezwykle wytyczne psychologiczne, że porządkuje i systematyzuje, że służy do porównywania się z innymi. Zmienia dlatego, że umożliwia im zobaczenie siebie samych: swoich decyzji i działań z perspektywy WIELU INNYCH, którzy mają możliwość wypowiedzenia się w bardzo konkretnych kwestiach.

Read Details

Pakiet ćwiczeń AC/DC

Psychologia języka

Pakiet ćwiczeń AC/DC

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

Kiedy ktoś zwraca się do nas po indywidualną pomoc rozpoczyna najczęściej od przedstawienia krótszych lub dłuższych opowieści, które wiążą się dla niego z lękiem, smutkiem, wyczerpaniem lub złością. W czasie rozmów poznajemy szczegółowo kolejne zdarzenia, bohaterów i konsekwencje tych historii. Wiele z tych opowiadań, w sytuacjach kryzysowych, kończy się formułowaniem następujących ocen:

 1. Jestem do niczego. Jak mogłem/mogłam doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli pozwoliłem/pozwoliłam, aby coś takiego się stało musi być ze mną coś nie tak. Zepsułem/Zepsułam wszystko!
 2. Nie poradzę sobie. To,  co chciałbym/chciałabym lub muszę zrealizować jest ponad moje siły. Moja historia w tym obszarze to wyłącznie ciąg porażek i błędów. Nic mi już nie pomoże! Nadzieja to jedynie oszukiwanie siebie.
 3. Nie zasługuję na: szacunek, przyjaźń, miłość.
 4. Jestem złym człowiekiem. To, co zrobiłem/zrobiłam świadczy o tym, że myślę wyłącznie o sobie. Jestem nic nie wartym/wartą egoistą/egoistką!
 5. Moje życie jest żałosne! Powinienem/powinnam być najbardziej samotnym człowiekiem na świecie.
 6. Świat jest wrogim miejscem w którym każdy myśli tylko o sobie. Też będę tak robił/robiła.

Czasami wypowiadamy to wszystko wprost. Czasami tak myślimy i nie mówimy o tym innym. Zdarza się też, że tylko niejasno rozpoznajemy, że żyjemy w więzieniu zbudowanym z własnych ocen i strachów. Przemijamy zamknięci w naszych oskarżeniach. Zaklęci w żabę ograniczamy marzenia. Sami siebie sądzimy, sami siebie skazujemy, sami sobie wymierzamy karę samotności i wewnętrznej pogardy lub decydujemy się na życie w świecie, w którym najważniejszym doświadczeniem jest samotność

Na szczęście tak bywa tylko w sytuacjach kryzysowych. Nie jest to czas łatwy, ani bezpieczny. Kiedy cierpimy, boimy się, złościmy, przeżywamy osamotnienie nasze historie układają się w złe bajki i mity, które chciałyby nas przerobić na swoich bohaterów.

Rozbicie tych ciemnych historii zaczyna się często od zadania pytań, które pozwalają zobaczyć, że to na czym skupiła się nasza pamięć i uwaga to jedynie wycinki rzeczywistości tendencyjnie ułożone w złą opowieść. Z opisu ubogiego i rozrzedzonego przechodzimy do opowiadania bogatego i złożonego. Nazywamy nasze trudności, aby móc uwolnić się od ich wpływu. Przytaczane są inne pomijane fakty i zdarzenia. Pojawiają się nowi bohaterowie, którzy do tej pory milczeli lub byli niezauważeni. Historia opowiadana jest raz jeszcze – od nowa – uzupełniona o dobre relacje, w których mówimy i myślimy o powodzeniu, o radzeniu sobie, o własnej kompetencji i wartości, o szacunku do siebie, o radości, o przyjaźni, o pięknie, o miłości.

Read Details

Ocena 360

Psychologia języka

Ocena 360

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

Kiedy ktoś zwraca się do nas po indywidualną pomoc rozpoczyna najczęściej od przedstawienia krótszych lub dłuższych opowieści, które wiążą się dla niego z lękiem, smutkiem, wyczerpaniem lub złością. W czasie rozmów poznajemy szczegółowo kolejne zdarzenia, bohaterów i konsekwencje tych historii. Wiele z tych opowiadań, w sytuacjach kryzysowych, kończy się formułowaniem następujących ocen:

 1. Jestem do niczego. Jak mogłem/mogłam doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli pozwoliłem/pozwoliłam, aby coś takiego się stało musi być ze mną coś nie tak. Zepsułem/Zepsułam wszystko!
 2. Nie poradzę sobie. To,  co chciałbym/chciałabym lub muszę zrealizować jest ponad moje siły. Moja historia w tym obszarze to wyłącznie ciąg porażek i błędów. Nic mi już nie pomoże! Nadzieja to jedynie oszukiwanie siebie.
 3. Nie zasługuję na: szacunek, przyjaźń, miłość.
 4. Jestem złym człowiekiem. To, co zrobiłem/zrobiłam świadczy o tym, że myślę wyłącznie o sobie. Jestem nic nie wartym/wartą egoistą/egoistką!
 5. Moje życie jest żałosne! Powinienem/powinnam być najbardziej samotnym człowiekiem na świecie.
 6. Świat jest wrogim miejscem w którym każdy myśli tylko o sobie. Też będę tak robił/robiła.

Czasami wypowiadamy to wszystko wprost. Czasami tak myślimy i nie mówimy o tym innym. Zdarza się też, że tylko niejasno rozpoznajemy, że żyjemy w więzieniu zbudowanym z własnych ocen i strachów. Przemijamy zamknięci w naszych oskarżeniach. Zaklęci w żabę ograniczamy marzenia. Sami siebie sądzimy, sami siebie skazujemy, sami sobie wymierzamy karę samotności i wewnętrznej pogardy lub decydujemy się na życie w świecie, w którym najważniejszym doświadczeniem jest samotność

Na szczęście tak bywa tylko w sytuacjach kryzysowych. Nie jest to czas łatwy, ani bezpieczny. Kiedy cierpimy, boimy się, złościmy, przeżywamy osamotnienie nasze historie układają się w złe bajki i mity, które chciałyby nas przerobić na swoich bohaterów.

Rozbicie tych ciemnych historii zaczyna się często od zadania pytań, które pozwalają zobaczyć, że to na czym skupiła się nasza pamięć i uwaga to jedynie wycinki rzeczywistości tendencyjnie ułożone w złą opowieść. Z opisu ubogiego i rozrzedzonego przechodzimy do opowiadania bogatego i złożonego. Nazywamy nasze trudności, aby móc uwolnić się od ich wpływu. Przytaczane są inne pomijane fakty i zdarzenia. Pojawiają się nowi bohaterowie, którzy do tej pory milczeli lub byli niezauważeni. Historia opowiadana jest raz jeszcze – od nowa – uzupełniona o dobre relacje, w których mówimy i myślimy o powodzeniu, o radzeniu sobie, o własnej kompetencji i wartości, o szacunku do siebie, o radości, o przyjaźni, o pięknie, o miłości.

Read Details

Ocena okresowa

Psychologia języka

Ocena okresowa

narracja i paradygmaty, rachunek zdań, części mowy, formy fleksyjne

Kiedy ktoś zwraca się do nas po indywidualną pomoc rozpoczyna najczęściej od przedstawienia krótszych lub dłuższych opowieści, które wiążą się dla niego z lękiem, smutkiem, wyczerpaniem lub złością. W czasie rozmów poznajemy szczegółowo kolejne zdarzenia, bohaterów i konsekwencje tych historii. Wiele z tych opowiadań, w sytuacjach kryzysowych, kończy się formułowaniem następujących ocen:

 1. Jestem do niczego. Jak mogłem/mogłam doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli pozwoliłem/pozwoliłam, aby coś takiego się stało musi być ze mną coś nie tak. Zepsułem/Zepsułam wszystko!
 2. Nie poradzę sobie. To,  co chciałbym/chciałabym lub muszę zrealizować jest ponad moje siły. Moja historia w tym obszarze to wyłącznie ciąg porażek i błędów. Nic mi już nie pomoże! Nadzieja to jedynie oszukiwanie siebie.
 3. Nie zasługuję na: szacunek, przyjaźń, miłość.
 4. Jestem złym człowiekiem. To, co zrobiłem/zrobiłam świadczy o tym, że myślę wyłącznie o sobie. Jestem nic nie wartym/wartą egoistą/egoistką!
 5. Moje życie jest żałosne! Powinienem/powinnam być najbardziej samotnym człowiekiem na świecie.
 6. Świat jest wrogim miejscem w którym każdy myśli tylko o sobie. Też będę tak robił/robiła.

Czasami wypowiadamy to wszystko wprost. Czasami tak myślimy i nie mówimy o tym innym. Zdarza się też, że tylko niejasno rozpoznajemy, że żyjemy w więzieniu zbudowanym z własnych ocen i strachów. Przemijamy zamknięci w naszych oskarżeniach. Zaklęci w żabę ograniczamy marzenia. Sami siebie sądzimy, sami siebie skazujemy, sami sobie wymierzamy karę samotności i wewnętrznej pogardy lub decydujemy się na życie w świecie, w którym najważniejszym doświadczeniem jest samotność

Na szczęście tak bywa tylko w sytuacjach kryzysowych. Nie jest to czas łatwy, ani bezpieczny. Kiedy cierpimy, boimy się, złościmy, przeżywamy osamotnienie nasze historie układają się w złe bajki i mity, które chciałyby nas przerobić na swoich bohaterów.

Rozbicie tych ciemnych historii zaczyna się często od zadania pytań, które pozwalają zobaczyć, że to na czym skupiła się nasza pamięć i uwaga to jedynie wycinki rzeczywistości tendencyjnie ułożone w złą opowieść. Z opisu ubogiego i rozrzedzonego przechodzimy do opowiadania bogatego i złożonego. Nazywamy nasze trudności, aby móc uwolnić się od ich wpływu. Przytaczane są inne pomijane fakty i zdarzenia. Pojawiają się nowi bohaterowie, którzy do tej pory milczeli lub byli niezauważeni. Historia opowiadana jest raz jeszcze – od nowa – uzupełniona o dobre relacje, w których mówimy i myślimy o powodzeniu, o radzeniu sobie, o własnej kompetencji i wartości, o szacunku do siebie, o radości, o przyjaźni, o pięknie, o miłości.

Read Details