Strategie personalne

Przywództwo vs system

Strategie personalne

Rekrutacja, wdrożenie, rozwój, ocena, selekcja, zakończenie współpracy

Co potrafisz zauważyć i nazwać kiedy myślisz o rozwoju Twojej firmy i jej pracowników? Jakim językiem opisujesz sytuację? Na czym koncentruje się Twoja uwaga?

Przygotowaliśmy kilka możliwych odpowiedzi:

 1. Najczęściej widzisz konieczność wdrożenia wielu systemów, które uporządkowałyby krytyczne dla Twojej firmy procesy i zasoby. Jesteś przekonany/przekonana, że większość problemów firmy wynika z braku odpowiednich zasad, standardów, podziału ról, kompetencji, kwalifikacji i zasobów. W swoich wypowiedziach często korzystasz z technicznych terminów z zakresu teorii zarządzania.
  • Prawdopodobnie przywiązujesz dużą wagę do szczegółów, jednak Twoje zamierzenia często pozostają w fazie analiz, masz trudności w osiąganiu konkretnych wyników. W sposób nieodpowiedzialny upierasz się przy swoich pomysłach.
 2. Najczęściej widzisz u innych bierność, brak determinacji w dążeniu do celu, brak motywacji do rozwoju oraz straty wynikające z nieracjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Cenisz sobie osoby sumienne, zaangażowane i zorganizowane, inne chciałbyś/chciałabyś szybko rozwinąć lub zwolnić.
  • Prawdopodobnie jesteś konkretny, precyzyjny, wszystko liczysz, wymagasz punktualności, nie tolerujesz słabości i niekompetencji, podporządkowujesz potrzeby swoje i innych wyznaczonym celom biznesowym – za jakiś czas będziesz przemęczony i w konflikcie z innymi.
 3. Najczęściej przypominasz innym, że ludzie to nie maszyny, że trzeba ich słuchać, że wywieranie presji jest dobre tylko na krótką metę, że wykonywanie pracy za kogoś odbiera możliwość osiągnięcia samodzielności, że Wasze systemy są zbyt złożone, że nie jest możliwe osiągnięcie zbyt wysokich rezultatów, które sobie wyznaczyliście. Unikasz planowania w perspektywie lat i dziesięcioleci
  • Za systemami i wynikami widzisz postawy i przekonania ludzi, wiesz, że bez ich motywacji i zaangażowania tabele systemów i wyników będą puste, nie zgadzasz się na świat zarządzany lękiem i strachem, nie jesteś niewolnikiem – chcesz współpracować z ludźmi wolnymi.
 4. Swoje zadanie możesz porównać do pracy ogrodnika. Troszczysz się i opiekujesz ogrodem. Pielęgnujesz poszczególne rośliny. Zapewniasz im wszystko czego potrzebują do rozwoju – chronisz, odchwaszczasz, czasami przesadzasz, nigdy nie krzywdzisz. Jednak w centrum nie jesteś Ty za swoimi systemami, wynikami, czy nawet Twoim słuchaniem i wrażliwością. W centrum są Twoi klienci i Twoi pracownicy – Ty natomiast najczęściej masz więcej pytań niż odpowiedzi.
  • Umiesz z innych wydobyć to co w nich największe, najcenniejsze i najbardziej wartościowe – nie wierzysz w świat z proszku systemów i wyników, potrafisz czekać (co nie znaczy, że się nie denerwujesz), masz szanse stworzyć firmę, produkty i/lub usługi które zmienią Twoich klientów i jak piszą niektórzy Twoje czasy.

Niezależnie od tego jak niezwykle to zabrzmi pisząc dla Ciebie strategię personalną staramy się zrobić wszystko, abyś mógł/mogła kiedyś powiedzieć, że byłeś/byłaś wybitnym ogrodnikiem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *