Modele kompetencji

Fundament systemu zarządzania

Modele kompetencji

rekrutacja, wdrożenie, rozwój, ocena, motywowanie

System Kompetencji Zawodowych to klasyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania personelem. Zdarza się jednak, że przysparza poważnych trudności w procesie wdrożenia i stosowania. Z pozoru wydaje się: potrzebne, racjonalne, efektywne, wartościowe. W praktyce często okazuję się, że:

 • Zostało wdrożone ponieważ taka była moda. Menedżerowie nie byli przekonani, że potrzebują takiego rozwiązania. Powstały formularze, podręczniki, procedury. Po kilku latach została forma – niemal wszyscy zapomnieli o treści i celach.
 • Opracowany został złożony i niezrozumiały dla pracowników model. Formularze i procedury są niejasne. Obowiązuję jedynie w kilku procentach. Rozwiązanie miało być racjonalne, trafne i rzetelne – skończyło się na zapisach, które są trudne do zrozumienia i jednoznacznej interpretacji.
 • Z całego systemu pozostały jedynie formalna ocena okresowa, która w niektórych przypadkach jest źródłem dodatkowych informacji o pracowniku i podstawą prawną dla decyzji personalnych (premie, awans, zwolnienia)
 • Część szkoleń planowana jest z uwzględnieniem wyników oceny.

Tymczasem kompetencje mogą być podstawą i fundamentem dla niemal wszystkich procesów personalnych (rekrutacji, wdrożenia, rozwoju, ocen, motywowania, zwalniania). Właściwie dobrany katalog kompetencji będzie dla Twojej firmy strategicznym rozwiązaniem budującym jej konkurencyjność i pozycję na rynku. Kilka pytań:

 1. Jakie są konsekwencje zatrudniania osób bez potrzebnych kompetencji i kwalifikacji?
 2. Ile kosztują błędy Twoich ludzi, które wynikają z kiepskiej organizacji pracy, braku koncentracji, braku energii, nieumiejętności budowania relacji z innymi (klientami, współpracownikami), braku gotowości do uczenia się i rozwoju?
 3. Jakie są konsekwencje błędów merytorycznych – awarie, marnowanie surowców, reklamacje, roszczenia ze strony klientów?
 4. Jakie są konsekwencje stagnacji i braku nowych pomysłów?
 5. Co robi większość ludzi jeśli nie jest przekonana, że ich praca zawodowa wiąże się z rozwojem potrzebnych i wartościowych umiejętności?
 6. Czemu służy biznes, którym kierujesz? Jaki świat tworzysz dla ludzi, którzy dla Ciebie pracują?

Naszym zdaniem są cztery warunki, aby wdrożenie kompetencji zakończyło się rzeczywistym sukcesem:

 1. Model musi być prosty i zrozumiały dla wszystkich,
 2. Pracownicy muszą choć raz, a najlepiej kilkakrotnie w bezpośredni sposób doświadczyć, jak „działają” opisane w modelu postawy i umiejętności. Np. Jakie są konsekwencje, jeżeli w czasie rozmowy z klientem głównie mówią i nie słuchają? Czego się nie dowiedzą? Czego nie będą w stanie zrobić? Co stracą? Konieczne jest bezpośrednie doświadczenienauczanie o kompetencjach i przekonywanie na siłę jest zbędne, najczęściej szkodliwe,
 3. Większość Twoich menedżerów to osoby sumienne i dobrze zorganizowane (oczywiście jeśli tak nie jest, to będziesz miał/miała problemy nie tylko z wdrożeniem modelu)
 4. Trening musi być ciągły i trwać latami.

Warunki choć trudne do zrealizowania są dla części firm codziennością. Jeżeli nie możesz lub nie chcesz ich spełnić – rób co innego. Nie wdrażaj i nie poprawiaj kompetencji. Nic tym nie zyskasz. Stracisz czas i pieniądze. To czego oczekujesz i tak się nie stanie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *