Kreatywność

Dekonstrukcja założeń i nowe pomysły

Kreatywność i innowacje

Analogia, Losowość, Dekompozycja, Zmysły, Zespół

Kontekst

Szkolenie z zakresu kreatywności realizujemy w formie warsztatu (kontekst pracy uczestników) połączonego z treningiem umiejętności (ćwiczenie konkretnych technik myślenia kreatywnego).

  • Nowe produkty i usługi. Nasze szkolenie może zostać ukierunkowane na tworzenie i kreowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zastosowane w tym wypadku ćwiczenia i techniki są powiązane bezpośrednio z konkretnymi produktami i/lub usługami stosowanymi przez klienta (ważna część warsztatu odbywa się w dziale R&D lub laboratoriach). Celem szkolenia staje się w tej sytuacji zburzenie starych założeń dotyczących rynku oraz wypracowanie nowych nieznanych jeszcze połączeń i kombinacji dostępnych technologii i zasobów.
  • Nowe strategie komunikacji i sprzedaży. Warsztat kreatywny może dotyczyć także wypracowania nowych strategii rywalizacji z konkurencją. Weryfikacji poddane zostają w tej sytuacji dotychczasowe formy i sposoby komunikacji z rynkiem oraz procesy sprzedaży i dystrybucji. Celem szkolenia staje się w tej sytuacji nazywanie szans rynkowych i możliwości, których nikt jeszcze nie odkrył lub zostały one przeoczone/zlekceważone.
  • Nowe formy organizacji. Celem szkolenia sprofilowanego na doskonalenie operacyjne jest wypracowanie innowacji z zakresu kluczowych dla firmy procesów biznesowych. Zastosowane ćwiczenia i techniki umożliwiają nazywanie i weryfikację kluczowych założeń, rutyn i zwyczajów organizacyjnych. Nowe spojrzenie pomaga odkryć i nazwać luki oraz możliwe do przeprowadzenia zmiany, które będą stanowiły istotną przewagę konkurencyjną.
  • Dekonstrukcja starych założeń. Zdarza się, że cel szkolenia z zakresu kreatywnych technik myślenia nie zostaje doprecyzowany. Uczestnicy oczekują w tej sytuacji inspiracji, nowego impulsu do pracy, chcą nauczyć się myśleć i działać poza szablonem, którym są już zmęczeni. W tym wypadku koncentrujemy się na ćwiczeniach i technikach, które w największym stopniu dekonstruują sposób myślenia i mogą być zastosowane w różnych kontekstach działania.
Program

W czasie szkolenia, niezależnie od jego ukierunkowania, wykorzystujemy ćwiczenia i techniki z następujących zakresów:

  • Analogie i metafory. Myślenie poprzez porównania i symulacje umożliwia odnalezienie rozwiązań, które choć zostały już zastosowane w innej dziedzinie/obszarze nie są jednak wykorzystywane do rozwiązania naszego problemu lub osiągnięcia celu, na którym nam zależy. (np. w sytuacji problemowej: P1. Wyobraź sobie, że problem z Twoim produktem jest jak fikcyjny problem X, P2. Wymyśl teraz fikcyjne rozwiązanie dla problemu X, P3. Jakie byłoby rzeczywiste rozwiązanie Twojego problemu jeśli poprzez analogię skorzystałbyś z pomysłu wykorzystanego w fikcyjnym rozwiązaniu problemu X, itd.),
  • Przypadek i losowość. (Alfabet, Słownik, itd.) – techniki z tego zakresu gwarantują budowanie szerokich/odległych skojarzeń, które są podstawą oryginalnych i innowacyjnych pomysłów,
  • Dekompozycja struktury. Dzielenie na składniki i elementy pomaga najczęściej w odnajdywaniu nowych niestandardowych połączeń, kombinacji i zestawień (Pytania Quintinialusa, Kwiat Lotosu, Morfologia atrybutów, cech, potrzeb, funkcji i procesów, itd.; np. P1. Wypisz wszystkie elementy składowe Twojego produktu, P2. Wypisz wszystkie możliwe rodzaje poszczególnych składowych, P3. Stwórz tabelę możliwych kombinacji i znajdź produkty, o których dotychczas nie pomyślałeś)
  • Zmysły. (mapy myśli, schematy i diagramy, dotyk, smak, ruch itd.) – techniki z tego zakresu rozszerzają logiczno-abstrakcyjną analizę sytuacji i poprzez użycie różnych modalności zmysłowych umożliwiają odnalezienie niedostrzeganych wcześniej związków i relacji (relacje między pojęcia vs relacje przestrzenne, itd.),
  • Burza mózgów. Techniki z tego zakresu ukierunkowane są na umiejętne wykorzystanie różnic w funkcjonowaniu naszych umysłów oraz dostępnych dla nich wiedzy i informacji (np. Reguła Aleksa Osborna – w pewnym momencie pracy grupy ilość pomysłów przechodzi w ich jakość, odwrotna burza mózgów (np. Co zrobić/zmienić aby klient na pewno nie kupił tego produktu? Zadając to pytanie dowiemy się najczęściej na czym klientowi zależy najbardziej).

Przytoczone powyżej przykłady są najprostszymi i najbardziej klasycznymi technikami kreatywnego myślenia. W czasie szkolenia uczymy rozwiązań, które choć wielokrotnie nie są bardziej złożone mają szersze i bardziej użyteczne zastosowanie.

Metody uzupełniające

W czasie szkolenia wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Historia rozwoju mowy i języka

Whitefox specjalizuje się w psychologii i filozofii języka – nazywanie i opisywanie form wypowiedzi za którymi kryją się myśli i założenia jest naszą pasją. Z perspektywy kreatywności szczególnie istotne naszym zdaniem są antropologiczne początki nazywania i myślenia. Uważamy, że język jest przede wszystkim narzędziem działania w świecie. Może być skuteczny lub nieskuteczny. Upieranie się, że mam rację, ponieważ to co mówię to prawda – może być wielokrotnie poważną barierą dla niestandardowego i oryginalnego myślenia. Przedstawiając Państwu początki rozwoju języka i mowy chcemy pokazać, że twórczość pojawia się tam, gdzie jest szacunek dla języków równoległych – w których to samo zjawisko opisywane jest z różnych perspektyw. Istotne jest jednak nie to kto ma rację, a co z tego wynika.

Zachodnia filozofia rewolucji naukowych

Arystoteles, Kopernik, Newton, Kant, Einstein – to przykłady największych umysłów, które zmieniły naszą kulturę i cywilizację. Każdy z nich miał odwagę spojrzeć na świat w nowy, obcy do innych sposób. Każdy z nich stworzył własny język i pojęcia, aby opisać to, co zauważył. W czasie szkolenia, zachowując zdrowe proporcje, co do porównań z umysłami gigantów, staramy się przedstawić (jako dodatkową inspirację) ich logikę i sposób działania, aby jak najwięcej nauczyć się od tych, którzy niewątpliwe są mistrzami zmiany i kreatywności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *