Event Details

Sprzedaż B2B - Caption

Filozofia języka w świecie techniki

Research and Development

metodologia nauki, ontologia, dekonstrukcja, zespół Aspergera

Szkolenie dedykowane jest dla inżynierów R&D oraz IT: analityków, projektantów, programistów, team-leaderów, menedżerów z obszaru techniki.

Program:
 1. Ewolucja myślenia w oparciu o modele rozwoju ludzi dorosłych (psychologia rozwoju): 8 logik działania, etapy i kryzysy [wprowadzenie]
 2. Dekonstrukcja klasycznych założeń poznawczych. Rozwój myśli technicznej w ujęciu zagadnień z zakresu metodologii nauki: naiwny indukcjonizm koła Wiedeńskiego, falsyfikacjonizm Poppera, paradygmaty Kuhna, programy badawcze Lacatosa, anarchistyczna teoria wiedzy Feyerabenda [wykład, ćwiczenia]
 3. Historia rozwoju myślenia na przykładzie ewolucji języków w świecie informatyki (kod maszynowy, programowanie imperatywne, strukturalne, obiektowe). Nawyki myślenia na przykładzie programowania obiektowego C# oraz Java [wykład, case study]
  • Omówienie wybranych przykładów kodu: abstrakcje pierwszego i drugiego rzędu a klasy i właściwości, definicja klasyczna a mechanizm dziedziczenia, klasa object a ontologia, drzewo Porfiriusza a polimorfizm, algorytmy vs zasada przewagi (sztuka rywalizacji)
  • Podstawy koncepcji klasa-obiekt a spór o uniwersalia (skrajny realizm pojęciowy, realizm umiarkowany, nominalizm)
 4. Przykłady historii rozwoju R&D z perspektywy głównych nurtów filozofii Zachodu (SAP, Apple, Mozilla, Java, Wikipedia, ESL, Wordpress, WhatsApp) [wykład, case study]
 5. Ewolucja myślenia team-lidera/projektanta/programisty w oparciu o modele Action Logic Framework:
  • Założenia metodyk wytwarzania oprogramowania: kaskada, TDD, XP, Agile
  • Analiza wybranych założeń, metod i języków w pracy projektanta: podstacje normalne, diagramy ERD, język SQL, diagramy UML, wzorce projektowe. [case study, ćwiczenia]
  • Perspektywa użytkownika (funkcjonalność, użyteczność, społeczność) [wykład, case study]
 6. Myślenie niekonwencjonalne i motywacja twórcza
  • Zagadnienia z zakresu kreatywności: formalna teoria intelektu Nęcki zasoby uwagi, pamięć robocza, pętla artykulacyjna, brudnopis wzrokowo-przestrzenny, sieci semantyczne, inkubacja, wgląd, cechy procesu kreatywnego. [wykład]
  • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, trudność zadań, heurystyki [wykład i case study]
  • Analiza profilu lingwistycznego osoby kreatywnej. Jak rozwijać kreatywność [praca z kwestionariuszem]
  • Audyt kultury organizacji pod kątem wspierania niekonwencjonalnych sposobów myślenia i działania [praca z kwestionariuszem]
  • Techniki myślenia kreatywnego: dekompozycja, analogia, redefinicja, transfer intermodalny, zespół kreatywny.

Konsultanci prowadzący szkolenie łączą 3 perspektywy zawodowe: techniczną, psychologiczną i filozoficzną. Złożenie naszych kwalifikacji i doświadczenia w sposób szczególny ułatwia nam współpracę z działami R&D oraz IT. Specjalizujemy się w sposobach myślenia, schematach reagowania emocjonalnego i działania osób z tego obszaru.

Materiały:

Zestaw kwestionariuszy oraz narzędzi wspierających myślenie kreatywne.

Miejsce i termin:

Gdynia, (2 dni), maksymalnie 10 osób w grupie szkoleniowej, szkolenie prowadzi 2 konsultantów (Adam Miniatorski)

Zapisy:

Opiekun szkolenia: Adam Miniatorski, tel. 500 403 214